FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelBiologiskt kulturarv i landskapet - mötesplats för kulturmiljö- och naturvård
Dnr353-3916-2009
MedelsförvaltareSveriges Lantbruksuniversitet
InstitutionCentrum för biologisk mångfald
ProjektledareTommy Lennartsson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 582 000
Kortfattat syfte
Utveckla metoder för förvaltning av skyddade omr. som bevarar både natur- och kulturmiljövärden. Utveckla metoder för att identifiera nya skyddsobjekt med kombinerade värden. Prova och utvärdera samverkansformer genom arbete med BK i konkreta områden
Sammanfattning
Under 2009 har CBM och RAÄ ordnat workshops om BK för att diskutera RAÄs definition, kunskapsbehov, mm. Vi går nu vidare med konkret samverkan om BK inom tre fält: 1. Biologiskt kulturarv som vägledning till förvaltning i skyddade områden. BK inventeras och utvärderas i ett par konkreta områden, t.ex. kulturresrevat.. 2. Biologiskt kulturarv i skog och våtmark som vägledning för urval av skogsskyddsobjekt. BK analyseras i olika miljöer för att visa det historiska nyttjandets betydelse samt utveckla metoder för att hitta och sköta objekt med kombinerade värden. 3. Biologiskt kulturarv som vägledning till hållbart lokalt nyttjande av naturresurser. BK analyseras i två fallstudier för att dra lärdom av traditionellt nyttjande och utveckla metoder för framtida nyttjande. Olika kunskapskällor analyseras samlat och tvärdisciplinärt för att förstå det biologiska kulturarvet. Kunskapen appliceras därefter på praktisk kulturmiljövård och naturvård, exempelvis i form av skötselmetoder.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelFäbodskogen som biologiskt kulturarv - betade boreala skogars innehåll av historisk information och biologisk mångfald - en studie av fyra fäbodställen i Dalarna
Ingår iCBM:s skriftserie ; 49
FörfattareTomas Ljung
Utgivningsår2011
Utgivare/förlagCentrum för biologisk mångfald
IDISBN: 978-91-89232-61-7 (PDF)
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Biologiskt kulturarv i landskapet - mötesplats för kulturmiljö- och naturvård som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Landskap med historia.
TitelArtikel: Biologiskt kulturarv som källa till kunskap om traditionellt brukande
Ingår iNycklar till kunskap - om människans bruk av naturen. Sid 313-322
FörfattareTommy Lennartsson
Utgivningsår2010
Utgivare/förlagKungl. Skogs- och Lantbruksakademien
IDISBN: 978-91-85205-93-6
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Biologiskt kulturarv i landskapet - mötesplats för kulturmiljö- och naturvård som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Landskap med historia.
TitelArtikel: Markanvändningsdynamik - rekonstruktion med hjälp av bondedagböcker och historiska kartor
Ingår iNycklar till kunskap - om människans bruk av naturen. Sid 87-94
FörfattareAnna Dahlström
Utgivningsår2010
Utgivare/förlagKungl. Skogs- och Lantbruksakademien
IDISBN: 978-91-85205-93-6
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Biologiskt kulturarv i landskapet - mötesplats för kulturmiljö- och naturvård som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Landskap med historia.
TitelArtikel: Combining historical and ecological knowledge to optimise biodiversity conservation in semi-natural grasslands
Ingår iThe importance of biological interactions in the study of biodiversity. Sid 173-196
FörfattareEva Gustavsson, Anna Westin, Marie Emanuelsson, Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson
Utgivningsår2011
Utgivare/förlagInTech Publishers
IDISBN: 978-953-307-751-2
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Biologiskt kulturarv i landskapet - mötesplats för kulturmiljö- och naturvård som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Landskap med historia.