FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelBättre verktyg för slagkraftigare kulturmiljöarbete
Dnr353-3902-2009
MedelsförvaltareÖstergötlands länsmuseum
InstitutionAvdelningen för kulturvård
ProjektledareAnna Lindqvist
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 150 000
Kortfattat syfte
Utveckla metoder och strategier för bättre och tillgängligare kunskapsunderlag för kulturmiljöarbete och fysisk samhällsplanering.
Sammanfattning
Intresset för bevarande av kulturhistoriska värden är vid kommunerna mycket stort, men kunskapen om hur värdena ska hanteras och bevaras är inte tillfredställande. I kommunerna finns en stark efterfrågan av aktuella och användbara planeringsunderlag som möjliggör ett fördjupat och förankrat kulturmiljöarbete. De två stora stötestenarna har varit att de traditionella arbetsmetoderna är relativt tids- och resurskrävande och att arbetet inte har förankrats tillräckligt hos allmänhet och brukare. Östergötlands länsmuseum vill tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland genomföra ett metodutvecklingsprojekt i Åtvidabergs kommun, som ska leda till ny kunskap om hur planeringsunderlag ska produceras, tillgängliggöras och utformas för att på bästa sätt bli användbart i kulturmiljöarbetet och den fysiska samhällsplaneringen.