FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelTraditionell lokal färgsättning – ett nätverk för kunskapsförmedling
Dnr353-3881-2009
MedelsförvaltareLunds universitet
InstitutionArkitektur och byggd miljö
ProjektledareRichard Kjellström
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 50 000
Kortfattat syfte
Forskning kan påvisa lokala variationer inom färgsättning av den byggda miljön vilket kan stärka den lokala karaktären. Ett nätverk är första steget att sprida kunskapen till berörda professioner samt tillgängliggöra informationen för allmänheten.