FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelBrytpunkt Bergslagen
Dnr353-3415-2008
MedelsförvaltareKungliga tekniska högskolan
InstitutionAvdelningen för teknik- och vetenskapshistoria
ProjektledareMaths Isacson
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 300 000Endast de två första delstudierna finansieras. 2011 Medelsförvaltare Uppsala universitet
2010 386 1052011 Medelsförvaltare Uppsala universitet
2011 408 8832009, 2010 Medelsförvaltare Kungliga tekniska högskolan
Kortfattat syfte
Att utveckla kunskaperna om Bergslagens industriella kulturarv som en resurs i den regionala utvecklingen i anslutning till Bergslagssatsningen – Kultur och Turism via 3 delstudier:1.Värderingskonflikter 2. Sociala processer 3. Bilder av Bergslagen
Sammanfattning
Forskningsmedel söks under en period av tre år för att fördjupa och förmedla kunskaperna om Bergslagens industriella kulturarv som en resurs i den regionala utvecklingen. Forskningen genomförs i nära anslutning till Bergslagssatsningen – Kultur och Turism och rubriceras som ”praktiknära” eftersom den bedrivs i samarbete med Bergslagsatsningens 14 industrihistoriska centrum. Resultaten skall löpande återföras och diskuteras i kurser och seminarier med anställda vid centrumen. Tre forskningsuppgifter ingår: 1. Värderingskonflikter i anslutning till satsningar på det industriella kulturarvet. 2. Sociala processer i Bergslagen. 3. Bilder av Bergslagen. Förberedelsearbetet har bedrivits i ett mångvetenskapligt nätverk med forskare från Bergslagens högskolor och universitet samt KTH. Forskningen utförs av forskare inom detta nätverk som också tillhandahåller ett forum för dialog med forskare utanför nätverket liksom med personer knutna till Bergslagssatsningen.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelBergslagen – en industriregion i upplösning?
FörfattareMats Lundmark, Mona Hedfeldt och Max Jakobsson
Utgivningsår2016
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-725-4 (PDF) ISBN: 978-91-7209-726-1 (POD)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10236
BeskrivningPublikationen är en av tre rapporter som är ett resultat av projektet Brytpunkt Bergslagen som genomfördes vid Kungliga tekniska högskolan 2009-2011 inom tema Moderna kulturarv. Alla rapporter har en inledning av den projektansvarige Maths Isacson. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.
TitelIndustriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen
FörfattareInger Orre
Utgivningsår2016
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-727-8 (PDF) ISBN: 978-91-7209-728-5 (POD)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10235
BeskrivningPublikationen är en av tre rapporter som är ett resultat av projektet Brytpunkt Bergslagen som genomfördes vid Kungliga tekniska högskolan 2009-2011 inom tema Moderna kulturarv. Alla rapporter har en inledning av den projektansvarige Maths Isacson. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.
TitelIndustihistoriska värden – formering och omförhandling
FörfattareJan af Geijerstam
Utgivningsår2016
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-729-2 (PDF) ISBN: 978-91-7209-730-8 (POD)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10234
BeskrivningPublikationen är en av tre rapporter som är ett resultat av projektet Brytpunkt Bergslagen som genomfördes vid Kungliga tekniska högskolan 2009-2011 inom tema Moderna kulturarv. Alla rapporter har en inledning av den projektansvarige Maths Isacson. Projektet finansierades genom medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.
TitelArtikel: Brytpunkt Berglagen - industriarvets värde och intressekonflikter
Ingår iMångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete - Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Sid 63-70
FörfattareJan af Geijerstam, Maths Isacson
Utgivningsår2013
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3312
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Brytpunkt Bergslagen som genomfördes med FoU-finansiering år 2009-2011 inom temat Moderna kulturarv.