FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelBetonghandbok
Dnr353-3850-2009
MedelsförvaltareLindesbergs museum
ProjektledareIng-Marie Nilsson-Tarkkanen
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaModerna kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 250 000
2010 250 000
Kortfattat syfte
Produktion av Materialhandbok - Betong.
Sammanfattning
Projektet har bedrivits vid Lindesbergs museum och ska resultera i en materialhandbok om betong. Handbokens syfte är att förse museer och länsstyrelser med tillräcklig bred och djup kunskap för att möta den omfattande vårdproblematik som miljonprogrammet och 1900-talets andra betongkonstruktioner står inför.