FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelMetodutveckling - bilddokumentation av kulturreservat
Dnr353-3912-2009
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionSamhällsavdelningen
ProjektledareUlf Lindberg
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 97 000
Kortfattat syfte
Att genom strategisk bilddokumentation av utvalda komplexa kulturlandskap som skyddas respektive inte skyddas som kulturreservat, utveckla metoder för långsiktiga studier av kulturmiljövårdande insatsers effekter och synen på kulturarvet i landskapet
Sammanfattning
Projektet består av flera delmoment varav några ryms inom ramen för RAÄ:s ordinarie foto- och bildverksamhet. RAÄ pekar ut miljöer med bred spridning över landet samt avseende typ och innehåll. Ett antal motiv lämpliga för studier genom återkommande fotografering utpekas i de olika miljöerna. RAÄ fastställer fototekniska krav. Bildrättigheterna tillfaller RAÄ. Fotografer med kulturhistorisk kompetens rekryteras. Kandidater söks genom landets kulturmiljövårdande institutioner och inom turistnäringen. Fotograferna genomför fältfotografering efter uppgjorda direktiv. Beroende på bl. a. typ av miljö beräknas själva fotograferingen ta tre till fem dagar i anspråk per objekt samt en till två dagar för resor. RAÄ formulerar tekniska kriterier för efterbehandling och bildleverans. I uppdraget ingår råfilskonvertering. Bilderna levereras som råfiler tillsammans med en obearbetad TIFF-upplaga. Bilderna registreras och presenteras enligt rutinerna för Strategisk fotografering.