FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2010 
TitelBedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologin
Dnr353-3802-2009
MedelsförvaltareRiksantikvarieämbetet
InstitutionSamhällsavdelningen
ProjektledareEva Skyllberg
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaPlats och tradition
Vetenskaplig slutrapport för projektetPDF-fil
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2010 431 650
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att utveckla metoder för bedömning av undersökningsplaner inom uppdragsarkeologin för att därigenom säkerställa att arkeologiska undersökningar blir av god kvalitet till ett rimligt pris.
Sammanfattning
Föreliggande FoU ansökan avser en studie som rör metoder för att bedöma och utvärdera undersökningsplaner. Studien ska omfatta en utvärdering av metoder som har använts vid anbudsförfaranden som genomförts inför arkeologiska undersökningar 2008-2009. Denna utvärdering ska sedan ligga till grund för framtagandet av en eller flera metoder/modeller som Riksantikvarieämbetet kan rekommendera länsstyrelsen att använda och som så långt möjligt säkerställer att arkeologiska undersökningar genomföras med god kvalitet till ett rimligt pris. Studien ska även innefatta ett inhämtande av erfarenheter av andra typer av utvärderingsmetoder för upphandlingar av tjänster enligt LOU.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelBedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologin - en studie av anbudsförfaranden genomförda under åren 2008-2009
FörfattareJan Ottander
Utgivningsår2012
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-603-5 (PDF)
Länkhttp://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/18
BeskrivningPublikationen är ett resultat av projektet Bedömnings- och utvärderingsmetoder inom uppdragsarkeologin som genomfördes med FoU-finansiering år 2010 inom temat Plats och tradition.