FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2009 
TitelKonferens om kulturlandskap och landskapsvård
Dnr353-3440-2008
MedelsförvaltareStockholms Universitet
InstitutionKulturgeografiska institutionen
ProjektledareAnders Wästfelt
Programperiod2006-2010/2011
FoU temaLandskap med historia
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2009 52 000
2010 54 999
Kortfattat syfte
Syftet är att arrangera en konferens som presenterar resultat från tre av Raä finasierade Fou projekt under temat Landskap med historia.
Publikationer som är ett resultat av projektet
TitelBegagnade landskap – använt, vårdat och värderat
RedaktörAnders Wästfelt
Utgivningsår2014
Utgivare/förlagRiksantikvarieämbetet
IDISBN: 978-91-7209-696-7 (pdf) ISBN: 978-91-7209-697-4 (POD)
BeskrivningPublikationen är ett resultat av konferensen Begagnade landskap, använt, vårdat och värderat projektet som i sin tur förmedlade de tre tidigare FoU finansierade projekten Ägande och brukande för långsiktigt hållbar landskapsvård, Det förflutna som samtida resurs – det odelade landskapets konsekvenser samt The European Landscape Convention: A Door to Planning and Interpreting a Culturally and Naturally Diverse Regional Landscape Heritage? inom tema Landskap med h