FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelModekonfektionens genombrott i Sverige. Tre pionjärer: Graffman, Kleen, Richard
DnrRAÄ-2020-1748
MedelsförvaltareStiftelsen Nordiska museet
InstitutionNordiska museet
ProjektledareMarianne Larsson
Programperiod
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2021 400 000
Kortfattat syfte
Syftet är att visa hur tre professionella yrkeskvinnor agerade under det paradigmskifte vid tidigt 1900-tal, då produktionen av modekläder övergick från ateljésytt till industritillverkat. Vilka idéer och praktiker använde dessa visionärer i syfte att göra svenskdesignad modekonfektion tilltalande och tillgänglig för en växande grupp konsumenter, innan det fanns standardiserade måttsystem?
Sammanfattning
Projektet handlar om hur tre professionella yrkeskvinnor agerade under den mellanperiod vid 1900-talets början då produktionen av modekläder, via hantverksmässigt serietillverkade modekollektioner, övergick från ateljésytt till industritillverkat. Utgångspunkten är tre banbrytande visionärer som i idé och praktik agerade för att göra svenskdesignad modekonfektion tilltalande och tillgänglig för en växande grupp konsumenter, innan det fanns standardiserade måttsystem. Studien baseras på ett nyupptäckt, obeforskat källmaterial i Nordiska museets samlingar, bestående dels av det omfattande NK-arkivet, dels av arkivalier, fotografier och modeplagg från konfektionsföretaget Erling Richard AB.
Summary
This project is about three professional businesswomen and their strategies during a period of transition at the beginning of the 20th century, when the production of fashion changed from hand made to industrial. The study is based on three pioneering visionaries who in idea and practice acted to make Swedish-designed fashion appealing and available for a growing group of consumers before the standardization of sizing systems. The research is based on a newly discovered, unexplored source material in the Nordic Museum’s collection, the extensive archive from the Stockholm department store NK, as well as photographs and fashion items from the Swedish ready to wear company Erling Richard AB.