FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
TitelItalienskt måleri i Nationalmuseum: marknad, musealisering, materialitet.
DnrRAÄ-2018-3329
MedelsförvaltareNationalmuseum
InstitutionNationalmuseum
ProjektledareMartin Olin
Programperiod
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2019 549 500
2020 774 188
2021 846 688
Kortfattat syfte
I fallstudier ska projektet undersöka sextio målningars historia - från konstnärens ateljé till deras plats i Nationalmuseums salar och magasin. Via beställare, marknad och tidigare ägare har målningarna blivit museiföremål som konserverats, beskrivits och ställts ut. Syftet är att förstå hur historiska och naturvetenskapliga processer har påverkat den betydelse vi ger konstverken idag.
Sammanfattning
Projektet ska undersöka sextio av Nationalmuseums italienska målningar från 1400-1800. Vi vill försöka följa verkens historia från konstnärens ateljé till deras nuvarande plats i museisalar och magasin. Målningarna kan själva ge upplysningar om hur de är gjorda, och om de har förändrats vid senare tillfällen. Ibland behöver man använda tekniska undersökningar som t. ex. röntgen, men etiketter och ramar kan också ge information. Via konstmarknaden och tidigare ägare har målningarna så småningom blivit museiföremål som beskrivits, konserverats och ställts ut. Syftet är att förstå hur historiska omständigheter och naturvetenskapliga förändringar påverkat den betydelse vi ger konstverken idag.
Summary
The project will investigate sixty Italian paintings in the Nationalmuseum dated 1400-1800. We hope to be able to follow the works from the artist's studio to their present place in the galleries or in storage. The paintings can themselves tell us how they are made and whether they have been changed or damaged at some later point. X-ray and other techniques may have to be used, but labels and frames can also provide information. Through the art market and earlier owners, the paintings have eventually become museum objects that are described, restored and exhibited. The aim of the project is to understand how historical and chemical processes influence the meaning we ascribe the works today.