FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelLaserskannad höjddata och AI: ett forsknings- och utvecklingsprojekt
DnrRAÄ-2020-1750
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionInstitutionen för arkeologi och antik historia
ProjektledareKarl-Johan Lindholm
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaRedskap för landskapsanalys som grund för kulturmiljöarbetet
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20211 020 076
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att utvärdera lämpliga metoder för att använda landstäckande laserdata och automatiserade metoder för att identifiera och kartera fornlämningar, med särskilt fokus på skogsmark. Projektet kommer också att etablera ett brett nätverk av forskningsorganisationer i samarbete med företag i syfte att ge möjlighet till vidareutveckling av metoden för en nationell uppskalning.
Sammanfattning
Skogslandskapet innehåller okända fornminnen och det är viktigt att kunna identifiera och kartera dem med effektiva metoder. Ett verktyg som kan bidra till att förbättra situationen är laserskanningar från luften som leder till skuggade markmodeller som i sin tur kan användas för att hitta fornminnen. Projektet syftar till att utvärdera lämpliga metoder för att använda landstäckande laserdata och automatiserade metoder för att identifiera och kartera fornlämningar, med särskilt fokus på skogsmark. Projektet kommer också att etablera ett brett nätverk av forskningsorganisationer i samarbete med företag i syfte att ge möjlighet till vidareutveckling av metoden för en nationell uppskalning.
Summary
A large amount of cultural heritage sites in the forest landscapes is largely uncharted and there is a need to identify and map them with effective methods. One tool that can help improve the situation is Airborne Laser Scanning that can be used to detect cultural heritage. The project aims to evaluate appropriate methods for using nationwide laser data and automated methods for identifying and mapping cultural heritage, with a special focus on forest landscapes. The project will also establish a broad network of research organizations in collaboration with companies in order to provide opportunities for further development of the method for a national upscaling.