FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelDemokrati finns inte - vi gör den!
DnrRAÄ-2020-1759
MedelsförvaltareStatens Museer för Världskultur
InstitutionInnehåll och Lärande
ProjektledareArfvidsson Helen
Programperiod
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2021 795 976
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att utforska hur forskningsinstitut, kulturarvsinstitutioner och civilsamhället kan samverka för att öka det demokratiska engagemanget, främst hos ungdomar. I förlängningen vill vi att det leder till ett ökat intresse och en ökad förståelse för att demokrati kräver ett aktivt deltagande för att stärkas och utvecklas. Med andra ord, demokrati finns inte – vi gör den!
Sammanfattning
Demokratins tillbakagång är idag ett faktum i många länder. Världskulturmuseerna vill utifrån vår vision ”att göra världen större, mänskligare och mer inkluderande” och vårt upparbetade samarbete med demokratiinstitutet V-Dem på Göteborgs universitet, aktivt bidra till att stärka arbetet med demokratifrågor. Projektets syfte är att utforska hur forskningsinstitut, kulturarvsinstitutioner och civilsamhället kan samverka för att öka det demokratiska engagemanget, med högstadie- och gymnasieskola som primär målgrupp, och utifrån tre målsättningar: utveckla en digital lärresurs som tillgängliggör V-Dems forskning, samla in föremål och berättelser med bäring på demokrati, samt metodutveckling.
Summary
Democracy does not exist – we make it! is the underlying assumption of this project. The National Museums of World Culture has a longstanding collaboration with the research institute Varieties of Democracy and together we wish to make their research more accessible. In doing so, this project aims to explore how research institutes, cultural heritage institutions and civil society can work together to increase democratic engagement, primarily targeting secondary school students. The project is guided by three objectives; to develop a digital learning resource, collect democracy related stories and objects, and to analyse the method development.