FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelDesignhistoria i andra geografier
DnrRAÄ-2019-2089
MedelsförvaltareLinnéunicersitet
InstitutionDesign
ProjektledareChristina Zetterlund
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKulturarv, mobilitet och inkludering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 850 640
2021 813 537
Kortfattat syfte
Projektet behandlar social hållbarhet genom att peka på vikten av plats i formandet och förståelse av kulturarv. Vi undersöker detta genom workshoppar och fallstudier som utmanar hur svensk designhistoria har skrivits. Det är en historia som har skrivits utifrån större städer som betraktats som ett centrum en föreställning som utmanas idag. Vi utgår från två olika platser svenska Sápmi och Småland
Sammanfattning
Projektet söker att skapa alternativ till en traditionell designhistoria genom att påstå att platsen har betydelse i formandet och förståelsen av kulturarv. Ett påstående som vi prövar genom att organisera workshoppar samt att genomföra två fallstudier: i svenska Sápmi respektive Småland. Vi föreslår en designhistoria som förändrar en struktur av ett centrum lokaliserat i de större städerna för att istället skriva designhistorier som bejakar den mångfald av perspektiv och praktiker som är designhistoria i Sverige. Det är en formulering av historia som är en förutsättning för en social hållbarhet som utgår från och synliggör den mångfald som här betraktas som en rikedom och en tillgång.
Summary
The project seeks to alternate a traditional design history writing by claiming the importance of place in shaping as well as in understanding cultural heritage. A statement that we analyse by organising workshops and conducting two case studies, one in Swedish Sápmi and one in Småland. We propose a design history that alters a structure of a centre located in the larger cities to instead write design histories that departs in the diverse perspectives and practices that are design history in Sweden. It is a formulation of history that is a prerequisite for a social sustainability that is based on diversity that here is regarded as an asset.