FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelMarindokumentation av kulturarv på stora djup
DnrRAÄ-2020-1749
MedelsförvaltareStiftelsen Västerviks Museum
InstitutionVästerviks Museums Forskningscenter
ProjektledareJohan Rönnby
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaDokumentationsmetoder för kulturarv
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2021 270 000
Kortfattat syfte
Ansökan avser utveckling av metod för att marin sökning, dokumentation och tolkning av kulturlämningar på stora djup. Vi vill genom ett pilotprojekt demonstrera ett praktiskt och inte minst kostnadsrealistiskt arbetssätt för kulturmiljövård och forskning. Detta gäller vid själva fältundersökningarna men också för hanteringen av den stora datamängden från denna typ dokumentation.
Sammanfattning
Östersjön är unik när det gäller antalet välbevarade äldre skeppsvrak. Utvecklingen och spridningen av ny teknik för sökning och djupdykning har gjort att även kulturarv på stora djup blivit tillgängligt. Det gäller för forskning men även för åverkan och plundring. Södertörns högskola har sedan 2013 arbetat tillsammans med Västerviks museum med utforskning av vraket Mars (1564) på 70 m djup. Utifrån de erfarenheter vi fått genom detta vill vi genom ett pilotprojekt utveckla och demonstrera ett praktiskt och inte minst kostnadsrealistiskt arbetssätt för kulturmiljövård och forskning vid sökning, dokumentation och datahantering i anslutning till djupt liggande kulturlämningar.
Summary
The Baltic Sea is a unique sea when it comes to well-preserved older shipwrecks. The development and spread of new technology for exploration and deep diving has made cultural heritage at great depths also available. This applies to research and studies but also to influence and looting. Since 2013, Södertörn University has worked together with Västervik's museum to explore the wreck Mars (1564). Building on the experiences we have gained through this, we want through a pilot project to demonstrate a practical and not least cost-realistic approach concerning fieldwork but also for the handling of data from cultural remains in deep water.