FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelHistorisk betong
DnrRAÄ-2019-2158
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionInstitutionen för kulturvård
ProjektledareGunnar Almevik
Programperiod2017-2021
FoU temaHållbart bevarande och förvaltning
UndertemaKonserveringsvetenskap och förvaltning
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20201 500 000
20211 500 000
Kortfattat syfte
Syftet är att på tvärvetenskaplig grund utarbeta en handbok som avhandlar olika aspekter av bevarandet av konstruktioner i armerad betong. Handboken vänder sig till alla som kommer i kontakt med materialet inom kulturmiljövården. Handboken ska även användas som utbildningsmaterial.
Sammanfattning
Att ta hand om och renovera konstruktioner av betong har under senare år blivit allt mer aktuellt inom kulturmiljövården. Kunskapen att göra detta är dock bristfällig. Till stor del beror detta på materialets komplexitet och stora variation över tid, samt bristen på relevant utbildning. Med en tvärvetenskaplig handbok i ämnet läggs grunden för en samverkan mellan de olika expertgrupper som behövs för att både kunna förmedla kunskapen om materialet och erbjuda utbildningar inom området. Syftet är dessutom att säkerställa att vårt moderna kulturarv inte går förlorat utan kan tas omhand på ett sätt, som varsamt säkrar spåren efter industrisamhällets byggande.
Summary
In recent years the conservation of concrete structures has become increasingly important. However, the knowledge and skill to do this is deficient. This is largely due to the complexity of the material and the large variation over time, and furthermore the lack of relevant training. The purpose of this project is to produce a handbook for the conservation of concrete based on experiences from the field of practice and collaboration between the various experts needed to both convey knowledge of the material and offer training in the field. The purpose is also to ensure that the constructions of industrial society can be preserved as modern built heritage and resource for society.