FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelImmateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialisering
DnrRAÄ-2020-1754
MedelsförvaltareStatens Musikverk
InstitutionSvenskt visarkiv
ProjektledareMadeleine Modin
Programperiod
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2021 397 733
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att undersöka nutida instrumentbygge av folkmusikinstrument i Sverige som ett område där förhandlingar kring historisk autenticitet och produktutveckling för en levande tradition pågår. I detta spänningsfält finns en intressant dynamik och synen på instrumentbyggande som ett immateriellt kulturarv spelar här en viktig roll.
Sammanfattning
Projektet syftar till att undersöka nutida instrumentbygge av folkmusikinstrument i Sverige som ett område där förhandlingar kring historisk autenticitet och produktutveckling för en levande tradition pågår. Det är ett fält som kännetecknas av starka ideal kring naturmaterial, miljömedvetenhet och särskilda föreställningar om äkthet, något som ibland utmanas av musikers krav på spelbarhet och skiftande estetiska ideal. I detta spänningsfält finns en intressant dynamik där synen på instrumentbyggande som ett immateriellt kulturarv spelar en viktig roll.
Summary
The aim of this project is to investigate contemporary building of folk music instruments as an area where negotiations on historic authenticity and product development for a living tradition take place. A common feature of this field is strongly held ideals of natural materials, environmental sustainability and specific ideas of authenticity, which sometimes is challenged by demands from musicians for playability and changing esthetical ideals. This dynamic is interesting and involves the notion of instrument building as an intangible heritage.