FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
TitelKulturarv som utvecklingskraft i Bergslagen
DnrRAÄ-2019-2090
MedelsförvaltareÖrebro universitet
InstitutionInst. för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (Humus)
ProjektledareMats Lundmark
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och hållbar utveckling
UndertemaKulturarv, mobilitet och inkludering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2020 974 431
2021 998 316
Kortfattat syfte
Syftet med projekt är att följa upp och studera utvecklingen på ett antal bergslagsorter under den tidsperiod som det EU-finansierade programmet Bergslagssatsningen varit aktivt, och där insatser gjorts för att utveckla den industriarvsbaserade besöksnäringen. Avsikten är att försöka bedöma vilka effekter dessa insats har fått.
Sammanfattning
Syftet med projekt är att studera utvecklingen på ett antal orter under den tioårsperiod som den så kallade Bergslagssatsningen varit aktivt, och där insatser gjorts för att utveckla den industriarvsbaserade besöksnäringen. Insatserna har handlat om att stödja företagare på platser där det finns industrihistoriskt intressanta miljöer, men också om att göra de gamla industrimiljöerna mer tillgängliga för bredare grupper. Frågan är: har insatserna fått några synbara effekter på de berörda orterna, t ex när det gäller befolkning, jobb, pendling, nya företag, och offentlig/privat service? Detta undersöker vi med hjälp av såväl ny statistik som intervjuer med aktörer på utvalda orter.
Summary
The aim of this project is to study the development in a number of small localities that were part of a EU structural fund program, trying to stimulate tourism and hospitality activities based on industrial heritage sites. In particular, the intention of the program was to support entrepreneurs in such places, but also to make the sites more accessible to larger groups of visitors. The question is, has the implemented measures made an impact in terms of population, jobs, commuting, new firms, and public/private services in the localities. This question is studied using a comprehensive database, and with detailed case studies of a number of carefully selected localities.