FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelAnvändbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning
DnrRAÄ-2020-1762
MedelsförvaltareNationalmuseum
InstitutionNationalmuseum
ProjektledareKarin Glasemann
Programperiod
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20211 186 151
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att utreda om vokabulärer som länkad data stimulerar ny datadriven forskning på museisamlingar och om Wikidata är en lämplig plattform att använda sig av för att länka samman olika auktoriteter och vokabulärer. Detta genom att utveckla en metod för att göra svenska personauktoriteter kompatibla med varandra, dvs genom att öka museisamlingars semantiska interoperabilitet.
Sammanfattning
Projektet underlättar för forskare, och andra, att hitta, förstå, analysera och använda relevant information på tvärs över de medverkande museernas samlingar. Den ökade samsökbarheten uppnås genom att länka ihop persondata från olika museisamlingar. Sammanlänkningen sker via Wikidata, en global och växande dataplattform, vilket gör det möjligt att länka vidare till alla museisamlingar den i sin tur länkar vidare till. I projektet ingår att med hjälp av visualiseringar av samband mellan historiska personer och föremål underlätta förståelse av annars ogreppbara och abstrakta datamängder. Ett ytterligare syfte är att höja kompetensen om länkad data och dess potential inom kulturarvssektorn.
Summary
The project will make it easier for researchers and other users to find, understand and analyse relevant information distributed across different museum collections. The increased searchability will be achieved by linking data about persons from different museum collections. The data will be linked via Wikidata and thus offers an open, universally useful dataset for analysis and research. The project includes visualisations of relations between historical persons and/or objects to show the potential of otherwise abstract large amounts of data. Another aim is to increase the knowledge about Wikidata and it’s possibilities in the cultural heritage sector.