FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2021 
TitelVasas dräkter: Från fragment till klädesplagg.
DnrRAÄ-2020-1742
MedelsförvaltareStatens maritima och transporthistoriska museer
InstitutionForm och Innehåll, Kulturarvsenheten
ProjektledareFred Hocker
Programperiod
FoU temaCentrala museer
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2021 576 000
Kortfattat syfte
Syftet är att undersöka hur kläderna på skeppet Vasa från 1628 såg ut och hur de tillverkats. Genom att rekonstruera plaggen och sätta dem i relation till fynden av mänskliga kvarlevor och personliga tillhörigheter nås kunskap om klädernas bruk och betydelse ombord. I kombination med studier av relevanta historiska källor ska projektet lägga grunden för vidare forskning om dräktbruket i samhället.
Sammanfattning
På Vasa hittades tusentals fragment från kläder och skor som tillhört besättningen, deras familjer och gäster ombord. Det är den största samlingen av vanliga människors kläder från en enskild brukskontext före år 1700 och den kan ge unika inblickar i människors vardagsliv på 1620-talet. Fragmenten har noggrant dokumenterats men för att förstå hur folk klädde sig och hur detta relaterar till större frågor om det skandinaviska samhället måste fragmenten pusslas ihop till klädesplagg, deras individuella kontext undersökas och relevanta historiska källor identifieras och utforskas. Forskningsprojektet söker finansiering för detta viktiga steg i arbetet med att förstå människorna ombord på Vasa.
Summary
Vasa preserves thousands of fragments from the clothing and shoes of the crew, their families and guests. This is the largest collection of everyday clothing for ordinary people in a single use context before 1700. It is being documented fragment by fragment, but in order to understand how people dressed and how it relates to larger issues in Scandinavian society, the fragments must be puzzled back together into discrete garments, their individual contexts investigated, and relevant historical sources identified and explored. This proposal seeks funding to begin this important step in the process of understanding the people on board Vasa.