FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelDemokrati finns inte - vi gör den!
Dnr
MedelsförvaltareStatens Museer för Världskultur
InstitutionInnehåll och Lärande
ProjektledareArfvidsson Helen
Programperiod
FoU temaKulturarvsområdets digitalisering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att utforska hur forskningsinstitut, kulturarvsinstitutioner och civilsamhället kan samverka för att öka det demokratiska engagemanget, främst hos ungdomar. I förlängningen vill vi att det leder till ett ökat intresse och en ökad förståelse för att demokrati kräver ett aktivt deltagande för att stärkas och utvecklas. Med andra ord, demokrati finns inte – vi gör den!