FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelImmateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialisering
Dnr
MedelsförvaltareMusikverket
InstitutionSvenskt visarkiv
ProjektledareMadeleine Modin
Programperiod
FoU temaKulturarv och klimat
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att undersöka nutida instrumentbygge av folkmusikinstrument i Sverige som ett område där förhandlingar kring historisk autenticitet och produktutveckling för en levande tradition pågår. I detta spänningsfält finns en intressant dynamik och synen på instrumentbyggande som ett immateriellt kulturarv spelar här en viktig roll.