FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelEtt Open Source-baserat program för att analysera arkeologisk undersökningsdata
DnrRAÄ-2021-2703
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionInstitutionen för arkeologi och antik historia
ProjektledareDaniel Löwenborg
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsområdets digitalisering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2022 532 758
Kortfattat syfte
Genom det RJ-finansierade infrastrukturprojektet Urdar kommer stora mängder data från arkeologiska undersökningar göras tillgängliga i öppna format. Geodata exporteras som GeoPackage så att all information bevaras. Detta projekt kommer utveckla ett plugin till QGIS som gör det enkelt att analysera det komplexa innehållet genom verktyg för att bland annat återskapa och utforska relationer.
Sammanfattning
Sverige har en digital arkeologisk skatt i form av data från arkeologiska undersökningar av världsklass i både kvalité och omfattning. Kompetenta IT-arkeologer var tidigt ute med att se fördelarna med att arbeta digitalt, och många undersökningar har dokumenterats med Intrasis, vilket innebär att det finns god data från undersökningarna. Genom projektet Urdar görs dessa data nu tillgängliga i arkivsäkra format, så att informationen blir FAIR. Då den komplexa strukturen på dessa data gör det svårt för andra än databasexperter att komma åt och använda sig av innehållet kommer vi skapa ett Open Source-baserat plugin till QGIS som gör det bli enkelt för arkeologer att kunna analysera materialet.
Summary
The project will develop an official plugin for QGIS that simplifies analysis of the Intrasis databases of excavation documentation that the Urdar project makes FAIR. Urdar delivers data as Geopackage to Forndok, but while these will contain all relevant data, it is not possible to analyse all aspects of the information without first recreating the relational structure of the database. The plugin will facilitate this, so that users will not need to code SQL themselves, and thus enable deep analysis of the content, with the context of finds and samples. The project will also explore the possibilities of creating an export function to generate gpkg directly from a PostgreSQL Intrasis server.