FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelÅTERANVÄNDBAR ARKEOLOGI. Om tillgängliggörande av museisamlingar för forskning
DnrRAÄ-2021-2869
MedelsförvaltareUppsala universitet
InstitutionInstitutionen för arkeologi och antik historia
ProjektledareJoakim Wehlin
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsområdets digitalisering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2022 989 988
Kortfattat syfte
Utveckla en arbetsmodell för hur de digitala infrastrukturer som brukas av museerna kan berikas med innehåll i relation till forskarsamhället som målgrupp. Hur blir materialet sökbart och tillgängligt med information om hur man får tillgång till det och med en informationsstruktur som möjliggör jämförelser med andra data, i enlighet med FAIR-principerna gällande öppen vetenskap och datahantering.
Sammanfattning
Samlingarnas digitalisering har under många år varit en prioriterad museal verksamhet. Trots detta upplever forskare att de ofta saknar information om samlingarna. För arkeologiska samlingar är detta extra tydligt, eftersom dessa nedprioriteras i museernas digitaliseringsverksamhet och förblir osynliga eller att informationen som tillgängliggörs inte svarar mot forskningens behov. Vi vill undersöka vad forskarna saknar? Hur kan vi berika befintliga databaser med innehåll och relationer som tillgängliggör dem för forskning? I samarbete med Dalarnas museum vill vi utveckla en arbetsmodell för hur den digitala tillgängligheten kan utvecklas i relation till forskare som primär målgrupp.
Summary
Digital access to collections has been an important part of museal practices for years. Despite this, researchers often experience digital collections as insufficient. Especially archaeological collections are many times digitally inaccessible, alternatively not accompanied with information that corresponds to the needs of researchers. Our study aims to understand what kind of digital data that researchers need, and how already existing digital infrastructures could be enriched that makes them more accessible for research purposes. In cooperation with Dalarnas museum, methods will be developed for increasing digital access of collections in relation to researchers as primary target group.