FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelAtt skapa relationer genom det digitala museet: principer för kurerat innehåll
DnrRAÄ-2021-2861
MedelsförvaltareGöteborgs stad
InstitutionKulturförvaltningen
ProjektledareKlas Grinell
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsområdets digitalisering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2022 862 400
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att – utifrån en fördjupad kunskap om hur, var och när interaktion mellan museernas innehåll och publiken online uppstår – utveckla principer och metoder för en samlingsdriven och digital publik verksamhet som skapar relationer där museerna kan ”bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.” (Museilagen §1)
Sammanfattning
Vi behöver utveckla metoder för att öka den digitala tillgängligheten till museernas kunskap och upplevelser. Projektet ska därför utforska, testa och utveckla principer och indikatorer för digitalt kuraterat museiinnehåll. Genom bland annat digital storytelling testas och analyseras kurering av innehåll som kan engagera och bygga relationer med besökarna, oavsett geografisk hemvist eller om museet är stängt. Projektet ska bidra till växla upp den digitala transformation och öka förståelsen för museernas potential i digitala medier, med fokus på museernas kunskapande och sociala uppdrag.
Summary
We need to develop methods that can increase the digital accessibility to the knowledge held in museums, and to museum experiences. The project will therefore investigate, test, and develop principles for digitally curated museum content. Curation of content that can engage and build relations with visitors, irrespective of their geographical location or if the museum is closed, will be tested and analyzed using for example digital storytelling. The project shall contribute to a levelling up of the digital transformation and enhance the understanding of museums potential as digital mediums, with a focus on the social and knowledge supporting missions of museums.