FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelAgenda 2030 kunskapsöversikt för museer
DnrRAÄ-2021-2655
MedelsförvaltareUppsala Universitet
InstitutionKonstvetenskapliga institutionen, Kulturvård
ProjektledareChristina Fredengren
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och klimat
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2022 643 930
Kortfattat syfte
Förstudien syftar till att ge en kort forskningsöversikt över musealt arbete med Agenda 2030 med internationell utblick, samt att, med inspiration från pågående forskning, särskilt inom miljöhumaniora, utforska hur museernas hållbarhets- och omställningsarbete kan utvecklas vidare, förtydligas och bli mer kraftfullt.
Sammanfattning
Atwood (2015) skriver ”Its not climate change, it is everything change” och menar att vi behöver påbörja en omställning av historiska mått. Alaimo (2012) tar tankarna vidare och ställer frågor om vad sustainability wants to sustain? Därigenom uppmärksammas frågor om vad som krävs av ett djupgående omställningsarbete. Syftet är att använda verktyg från miljöhumaniora för att översiktligt ge nya perspektiv på museernas arbete och de globala målen. Detta för att diskutera hur museerna kan arbeta vassare i omställningsarbetet. Målet är att påbörja en forskning som tar frågorna om vad som behövs för att genomföra den stora omvandling som klimatförändringarna kräver.
Summary
Atwood (2015) writes "Its not climate change, it is everything change” and means that we need to start a transition of great measure Alaimo (2012) furthers these thought and asks what "sustainability wants to sustain? We work with these starting points and aim to use tools from the emerging field of the environmental humanities to make a pre-study of museum work and the Sustainable Development Goals. This will be communicated in workshops - but also in a position paper and may lead to a larger funding application.