FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelNya teknologier mellan forskning och publik
DnrRAÄ-2022-904
MedelsförvaltareGöteborgs universitet
InstitutionKulturvård
ProjektledareGunnar Almevik
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarvsområdets digitalisering
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20221 499 200
Kortfattat syfte
Syftet med projektet är att ta fram ett kunskapsunderlag för forskningskommunikation genom immersiva och interaktiva teknologier. Projektets insatser består i en forskningsöversikt, en genomgång av tidigare och aktuella projekt på svenska museer och kulturmiljöer, samt en fallstudie om immersiva och interaktiva teknologier mellan forskning och publik på Historiska museets nya vikingautställning.
Sammanfattning
Syftet med projektet är att ta fram ett kunskapsunderlag för forskningskommunikation genom immersiva och interaktiva teknologier. Målet är att överbrygga glappet mellan forskning, förmedling och publik. Immersiva och interaktiva teknologier har fått fäste inom kulturarvsområdet, framförallt som stöd i kunskapsförmedling och upplevelser i kulturmiljöer och museiutställningar. Den internationella forskningen är omfattande och kulturarvsområdets aktörer arbetar aktivt och systematiskt med digital förmedling. Det finns emellertid en aspekt som behöver upplysas och som handlar om hur den bakomliggande forskningens tolkningar, metoder och källor kan integreras i dessa nya teknologier.
Summary
The purpose of the project is to produce a knowledge base for research communication in outputs produced with immersive and interactive technologies. The goal is to bridge the gap between cultural heritage research, mediation and audiences. Immersive and interactive technologies have gained a foothold in the heritage sector as a possible hermeneutic device in cultural heritage sites and museums. International research is extensive and the sector works actively and systematically with digital communication. However, there is one aspect that needs to be further investigated and that is how the interpretations, methods and sources of the substantiating research is communicated.