FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelMuseiekologier och samlingsförvaltning - förstudie
DnrRAÄ-2021-2653
MedelsförvaltareUppsala Universitet
InstitutionKonstvetenskapliga institutionen,
ProjektledareChristina Fredengren
Programperiod2017-2021
FoU temaKulturarv och klimat
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20221 091 602
Kortfattat syfte
Projektet arbetar med museiekologier för att ta Tingenes Metode ett steg till, in i samlingsförvaltningsprocesserna och olika museers samlingsdatabaser, för att påbörja en studie av museers metabolism och tydligöra ”museiorganismers” ekologiska relationer och avtryck. Det övergripande syftet är att göra en förstudie som synliggör museets och särskilt samlingarnas agens i klimat- och miljöfrågorna.
Sammanfattning
Förstudien ger en uppdaterad inblick i centrala museala processer och system, samt ställer frågor om hur materialens mångfald och ekologiska verkanskraft verkligen fångas i de digitala systemen. Det museiekologiska perspektivet låter samlingarna utforskas på radikalt nya sätt. Föremålen kan ge fördjupad och förgrenad kunskap om hur vi, materialiteter och miljö är länkade. Genom att fånga tingens relationer kan museet sammanlänkas med omvärldens ekologier och dess komplexitet av mänsklig och meränmänsklig agens. Målet är att undersöka hur ekologiska verktyg kan inympas i museala verksamheter för att ge en vidgad förståelse av hur museer är inflätade i/verkar som miljö/klimatdrivande aktörer.
Summary
The pre-study will provide a novel entry into museal processes and systems, by asking questions about the manifold agentialities and ecological ties of museums and their collections. In focus for this limited study is to what extent the current collection databases manage to capture vibrant and relational materialites, that stretch out in queerly temporalizing ways tyeing past, present and emerging more-than-human generations together. The goal is to use this pre-study as a stepping stone for to build a future large scale research project that widens the understanding of the processes and relationalites of museums as actors in environmental and climate change.