FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2022 
TitelVasas dräkter: Från fragment till klädesplagg.
Dnr
MedelsförvaltareStatens maritima och transporthistoriska museer
InstitutionForm och Innehåll, Kulturarvsenheten
ProjektledareFred Hocker
Programperiod
FoU temaKulturarv och klimat
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
Kortfattat syfte
Syftet är att undersöka hur kläderna på skeppet Vasa från 1628 såg ut och hur de tillverkats. Genom att rekonstruera plaggen och sätta dem i relation till fynden av mänskliga kvarlevor och personliga tillhörigheter nås kunskap om klädernas bruk och betydelse ombord. I kombination med studier av relevanta historiska källor ska projektet lägga grunden för vidare forskning om dräktbruket i samhället.