FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelAnvändbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning
Dnr
MedelsförvaltareNationalmuseum
InstitutionForskningsavdelningen
ProjektledareMartin Olin
Programperiod2017-2021
FoU tema
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att utreda om vokabulärer som länkad data stimulerar ny datadriven forskning på museisamlingar och om Wikidata är en lämplig plattform att använda sig av för att länka samman olika auktoriteter och vokabulärer. Detta genom att utveckla en metod för att göra svenska personauktoriteter kompatibla med varandra, dvs genom att öka museisamlingars interoperabilitet.