FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelVasas dräkter: Från fragment till klädesplagg.
Dnr
MedelsförvaltareStatens maritime och transporthistoriska museer
InstitutionForm och Innehåll, Kulturarvsenheten
ProjektledareFred Hocker
Programperiod2017-2021
FoU tema
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
Kortfattat syfte
Syftet är att undersöka hur kläderna på skeppet Vasa från 1628 såg ut och hur de tillverkats. Genom attrekonstruera plaggen och sätta dem i relation till fynden av mänskliga kvarlevor och personliga tillhörigheter nåskunskap om klädernas bruk och betydelse ombord. I kombination med studier av relevanta historiska källor skaprojektet lägga grunden för vidare forskning om dräktbruket i samhället.