FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelTranskriberingsnod Sverige – maskintolkning och medborgarforskning kombinerade
Dnr
MedelsförvaltareRiksarkivet
InstitutionDigitala användarmöten
ProjektledareOlof Karsvall
Programperiod2017-2021
FoU tema
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
Kortfattat syfte
Transkriberingsnod Sverige går ut på att kombinera AI-tekniker med medborgarforskning. Med hjälp av användartester och undersökningar är syftet med detta projekt att bereda väg för en sådana nationell nod, som kopplar samma flera aktörer, och möjliggör maskintolkning av stora mängder handskrivna källmaterial i Sverige.