FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelLärande i skolan och kulturhistoriska museers digitala resurser
DnrRAÄ-2022-2385
MedelsförvaltareLinköpings Universitet
InstitutionInstitutionen för kultur och samhälle (IKOS)
ProjektledareBodil Axelsson
Programperiod2017-2021
FoU temaMuseernas digitala omställning
UndertemaLärande och pedagogisk verksamhet
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20231 281 023
Kortfattat syfte
Projektets syfte är att skapa kunskap om och bidra till utvecklingen av digitala lärresurser genom att studera både lärares visioner, behov och faktiska användning av digitalt material i undervisning, och kulturhistoriska museers kontinuerlig utveckling av digitala resurser för skolan.
Sammanfattning
Det här projektets övergripande syfte är att forma kunskap om på vilka sätt kulturhistoriska museer kan bidra till skolans undervisning och kunskapsmål genom digitala lärresurser när lärande genom kulturarv också äger rum i klassrum. Med metoden framtidsverkstäder undersöks dels lärares användande av och visioner för digitala lärresurser, dels de prioriteringar och pedagogiska principer som de museiprofessioner som utvecklar digitala lärresurser arbetar med. Med utgångspunkt i kunskapsunderlaget från framtidsverkstäderna genomförs en designstudie där digitala lärresurser prövas i skolundervisning i syfte att nå kunskap om principer för fungerande pedagogiska upplägg.
Summary
This project aims at developing knowledge on the ways in which cultural history museums can contribute to school teaching and school’s learning goals through digital learning resources and educational programs. With a future workshops approach, the project studies teachers' use of, and visions for, digital learning resources, as well as the priorities and pedagogical principles that guide museum professionals’ development of digital learning resources. Based on the future workshops, a design study is carried out where digital learning resources are tested in classrooms with the aim of producing principles for learning with digital museum resources.