FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelUtställningars materialitet: Digitaliseringens betydelse för meningsskapande
DnrRAÄ-2022-2393
MedelsförvaltareStockholms universitet
InstitutionInstitutionen för pedagogik och didaktik
ProjektledareEva Insulander
Programperiod2017-2021
FoU temaMuseernas digitala omställning
UndertemaLärande och pedagogisk verksamhet
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
2023 737 313
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att skapa kunskap om digitaliseringens konsekvenser för utställningsmediet och för besökares möjligheter till meningsskapande. Särskilt undersöks hur digitala medier används och skapar villkor för lärande. Utifrån begreppet materialitet undersöks vilka möjligheter och begränsningar som skapas beroende på teckensystemens logik, produktionsmediet och det materiella uttrycket.
Sammanfattning
Under de senaste decennierna har digital teknologi kommit att spela en alltmer central roll inom de flesta områden i samhället. Inom museernas verksamhetsområde har ny teknologi bland annat inneburit nya möjliga sätt att arbeta med förmedlingsuppdraget. Detta projekt har för avsikt att skapa kunskap om digitaliseringens konsekvenser för utställningsmediet och för besökares möjligheter till meningsskapande. Projektet undersöker hur digitala medier används och skapar villkor för lärande vid de museer som ingår i SMTM. Fokus riktas mot frågor om vilka möjligheter och begränsningar de digitala medierna skapar i mötet med elever och andra besökare.
Summary
Digitization has had a transformative impact on museum practices in recent years, including the work with exhibitions. The aim of this project is to produce knowledge about the effects of digitization in relation to the exhibition medium and to visitors' meaning-making. It does so by investigating how digital technologies are employed and how specific applications contribute to learning in the museums which are part of SMTM. With the notion of materiality as a starting point, the project analyzes how different applications produce possibilities and constraints depending on the logic of modes, media and the material expression.