FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelImmateriellt instrumentbygge som folkmusikalisk materialisering
Dnr
MedelsförvaltareSvenskt visarkiv, Musikverket
InstitutionSvenskt visarkiv
ProjektledareMadeleine Modin
Programperiod2017-2021
FoU tema
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
Kortfattat syfte
Projektet syftar till att undersöka nutida instrumentbygge av folkmusikinstrument i Sverige som ett område där förhandlingar kring historisk autenticitet och produktutveckling för en levande tradition pågår. I detta spänningsfält finns en dynamik och synen på instrumentbyggande som ett immateriellt kulturarv spelar här en viktig roll. Ett huvudfokus handlar om materialval.