FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelFörintelsesamlingar – forskningsperspektiv och digitaliseringsbehov
DnrRAÄ-2022-2434
MedelsförvaltareStatens historiska museer
InstitutionAvdelningen för samlingar och forskning
ProjektledareLotta Fernstål
Programperiod2017-2021
FoU temaMuseernas digitala omställning
UndertemaForskare och samlingar
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20231 311 812
Kortfattat syfte
Att stärka förutsättningarna för forskning på museisamlingar med koppling till Förintelsen genom att identifiera behov och forskningsrelevanta aspekter inför digitaliseringssatsningar samt ta fram en informationsmodell för metadata som kan möta forskningens behov. Vilken information om samlingarna är relevant, och hur bör den struktureras utifrån ett forsknings- och FAIR-perspektiv?
Sammanfattning
Förstudien syftar till att stärka förutsättningarna för forskning på museisamlingar med koppling till Förintelsen genom att identifiera behov och forskningsrelevanta aspekter inför digitaliseringssatsningar samt ta fram en informationsmodell för metadata (grundad i etablerade standarder) som kan möta forskningens behov. Hur ser digitaliseringsbehoven ut? Vilken information om samlingarna är relevant? Hur bör den struktureras utifrån ett forsknings- och FAIR-perspektiv? Visionen på sikt är gemensamt sökbara material med koppling till Förintelsen från olika institutioners samlingar, vilket skulle gynna forskning samt kulturhistoriska institutioners arbete i frågor som rör Förintelsen.
Summary
This preliminary study aims to improve the possibilities to research museum collections with a connection to the Holocaust by identifying relevant research needs and aspects for future digitalization efforts, and to produce an information model for metadata, based on established standards, that can meet the needs of the research community. What information about the collections is relevant, how should it be structured based on research perspectives and FAIR principles? The long-term vision is to connect digitalized Holocaust materials from various institutions, which would benefit Holocaust research and the work of cultural history institutions in matters related to the Holocaust.