FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2023 
TitelBLOM. Bildning och Museer.
DnrRAÄ-2022-2382
MedelsförvaltareStiftelsen Bohusläns museum
InstitutionEnheterna Arkeologi och Projekt & Utställningar och Pedagogik
ProjektledareAaron Stutz
Programperiod2017-2021
FoU temaMuseernas digitala omställning
UndertemaLärande och pedagogisk verksamhet
Beviljat belopp
AnslagsårBelopp 
20231 063 413
Kortfattat syfte
Kulturarv ger oändliga möjligheter för att vi ska kunna orientera oss mellan det förflutna och framtiden. Det är en katalysator för livslångt lärande. Genom ett fokus på Bohusläns maritima kulturarv undersöker detta projekt hur digitala verktyg och intensiva samverkansprogram kan skapa folkbildningsupplevelser där vuxna brukare blir delaktiga i kunskapsproduktion och forskning på museer.
Sammanfattning
Bohusläns museum (BM) ser ett behov av att främja djupinlärning i pedagogiska program för vuxna. Med fokus på BMs forskning om maritimt kulturarv ska detta projekt utveckla och erbjuda studiecirklar och hackathons där deltagare arbetar med forskare och pedagoger för att fördjupa sig i Bohusläns tidigmoderna historia. Detta etnografiska projekt ska kartlägga och analysera samverkan mellan publiken och forskarna, samt programmets hybrida digitala och analoga resurser och mötesformer. Syftet är att förstå hur en delaktig folkbildningsform påverkar kunskapsproduktion samt ömsesidig förståelse av experternas och publikens förhållningssätt till kunskap, kunskapskällor och livslångt lärande.
Summary
Bohusläns Museum (BM) seeks to facilitate deep learning in adult education programs. Focusing on BM's research on marine heritage, this project will offer study circles and hackathons in which participants work with researchers and educators to engage in Bohuslän's early modern history. This ethnographic project will trace and analyse collaborations between the public and researchers. It will also study how the collaborations utilise available digital and analog resources. The aim is to understand how a collaborative "folkbildning" approach affects knowledge production, as well as mutual understanding of how experts and the public relate to knowledge, source criticism and lifelong learning.