FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2012 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2012Rörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdimensionFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ingrid Martins Holmberg
2012Gamla kyrkor-nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i ett förändrat samhälleFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ola Wetterberg
2012Seminarium "Att störa homogenitet"Förutsättningar för kulturarvsarbetetLänsstyrelsen Västernorrland
Anna Molin
2012Kultur- och trädgårdsväxternas historia Förutsättningar för kulturarvsarbetetStockholms universitet
Institutionen för nordiska språk
Inger Larsson
2012Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning - nuläge och framtidFörutsättningar för kulturarvsarbetetArbetets museum
Torsten Nilsson
2012Seminarium: Människor i Medeltida miljöerKulturarvets betydelseRiksantikvarieämbetet
Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Mitt
Annika Nordström
2012World Urban ForumKulturarvets betydelseRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Birgitta Johansen
2012Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i UpplandKulturarvets betydelseLänsstyrelsen i Uppsala
Kulturmiljöenheten
Agneta Åkerlund
2012Landskapet som industriminneKulturarvets betydelseLunds universitet
Arkitektur och byggd miljö
Jenny Hällström
2012Naturen för migKulturarvets betydelseInstitutet för språk och folkminnen
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
Annika Nordström
2012The role of Food and Gastronomy for a Sustainable Landscape Heritage Kulturarvets betydelseSveriges lantbruksuniversitet
Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Ingrid Sarlöv Herlin
2012Visualisering som verktyg för lärande om, med och i kulturmiljöerKulturarvsinformationRiksantikvarieämbetet
Fastigheter och besöksmål
Lena Johansson
2012Förstudie: Metodutveckling för kartläggning av information och användargrupper iKulturarvsinformationRiksantikvarieämbetet
Arkiv och biliotek
Mikael Jakobsson
2012RunbibliografiKulturarvsinformationStockholms universitet
Institutionen för nordiska språk
Inger Larsson
2012Kommunikation och gestaltning av kulturmiljön (doktorandprojekt)Landskap med historiaGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Hans Bjur
2012Kalejdoskop - sätt att se på kulturarvModerna kulturarvLänsstyrelsen Västernorrland
Anna Molin
2012Följeforskning inom uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöerModerna kulturarvRiksantikvarieämbetet och Statens konstråd
Henrik Orrje
2012Gamla Uppsala - framväxten av ett mytiskt centrum (publik del)Plats och traditionUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
John Ljungkvist
2012RenStenPlats och traditionMicrobial Analytics Sweden AB
Karsten Pedersen
2012Styrmedel för tillsyn och vård av offentlig byggnadsanknuten konstStyrmedelStatens konstråd
Tillsynsverksamheten
Henrik Orrje
2012Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konstStyrmedelRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Laila Kitzler Åhfeldt
2012Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocessTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst
Mats Anglert
2012Foga samman plast - vad händer på lång sikt?Tillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Judith Bannerman
2012Biologiskt kulturarv i praktik och forskningTillståndet för kulturarvetSveriges lantbruksuniversitet
CBM - Centrum för biologisk mångfald
Tommy Lennartsson
2012Långtidseffekter på ull behandlad med flamskyddsmedelTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Judith Bannerman
2012Symposium om museiklimatTillståndet för kulturarvetZornmuseet
Johan Cederlund
2012ICCROM Forum of Conservation Science 2012Tillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Gunilla Lagnesjö
2012Förstudie för dokumentationsprojekt om ombyggnaden av NationalmuseumTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Britt-Inger Andersson
2012Förstudie. Långtidseffekter på konserverat arkeologiskt järnTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Kaj Thuresson
2012Förstudie: Hållbar förvaltning av kulturarvTillståndet för kulturarvetHögskolan på Gotland
Kultur, energi och miljö
Tor Broström
2012Hantverkarens dokumentationsmetoderTillståndet för kulturarvetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Gunnar Almevik
2012Tid för studier av tid – naturlig och simulerad åldring av kulturarvsobjektTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Judith Bannerman
2012Provning av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövårdVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Magnus Palm