FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2013 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2013Inkluderings- och exkluderingsprocesser i länsstyrelsens ärendehandläggningFörutsättningar för kulturarvsarbetetLänsstyrelsen i Örebro
Plan & Kultur
Mia Geijer
2013Rörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdmensionFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ingrid Martins Holmberg
2013Att samförvalta världsarvFörutsättningar för kulturarvsarbetetUppsala universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Carina Green
2013Gamla kyrkor - nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i förändrat samhälleFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ola Wetterberg
2013Fjällandskap: betydelsen av kulturella ekosystemtjänsterIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärldGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ingegärd Eliasson
2013The role of Food and Gastronomy for a Sustainable Landscape Heritage Kulturarvets betydelseSveriges lantbruksuniversitet
Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Ingrid Sarlöv Herlin
2013Naturen för migKulturarvets betydelseInstitutet för språk och folkminnen
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
Annika Nordström
2013Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppsala länKulturarvets betydelseLänsstyrelsen i Uppsala
Kulturmiljöenheten
Agneta Åkerlund
2013Studie av förändringar i bebyggelsemiljön under 40 årKulturarvets betydelseVästarvet
Kulturmiljö
Bosse Lagerqvist
2013Med historien som kompassKulturarvets betydelseLunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Björn Magnusson Staaf
2013Visualisering som verktyg för lärande om, med och i kulturmiljöerKulturarvsinformationRiksantikvarieämbetet
Fastigheter och besöksmål
Lena Johansson
2013Tillämpning av Europeiska landkapskonventionen (ELC) - LandskapsportalKulturarvsinformationRiksantikvarieämbetet
Samhällsavdelningen
Anders Hedlund
2013Nya Samverkansformer i det Digitala Lärandelandskapet (NSDL)KulturarvsinformationKungliga Tekniska Högskolan
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande
Ambjörn Naeve
2013Utvidgad sökfunktionalitet i K-samsökKulturarvsinformationGöteborgs universitet
Institutionen för svenska språket Språkbanken
Kenneth Wilhelmsson
2013Följeforskning inom uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöerModerna kulturarvRiksantikvarieämbetet och Statens konstråd
Henrik Orrje
2013Nätverk Maritimt Kulturarv - Trä och KemiSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Britt-Inger Andersson
2013Guiderna och kulturarvssektornSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletLinköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
David Ludvigsson
2013Utbyte kulturmiljöarbetets teori o praktik under pågående infrastrukturplaneringStyrmedelGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ola Wetterberg
2013Lag och verkan - om kulturmiljöarbetets verktyg och värdegrundStyrmedelHögskolan på Gotland
Institutionen för kultur, energi och miljö
Mia Geijer
2013Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdetStyrmedelRio Kulturlandskapet
Magnus Rönn
2013En metod för torpens arkeologi?StyrmedelRiksantikvarieämbetet
Arkeologiska uppdragsverksamheten UV Öst
Pia Nilsson
2013Styrmedel för tillsyn och vård av offentlig byggnadsanknuten konstStyrmedelStatens konstråd
Tillsynsverksamheten
Henrik Orrje
2013Reaktionshastigheter i vattendränkt träTillståndet för kulturarvetSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kemi
Gunnar Almkvist
2013Hantverkarens dokumentationsmetoderTillståndet för kulturarvetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård, Hantverkslaboratoriet
Gunnar Almevik
2013Internationell konferens om utveckling av färgarkeologiska undersökningarTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Kaj Thuresson
2013Forsknings- och utvecklingsprojekt Visby ringmurTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Avdelningen för fastigheter och besöksmål
Kristin Balksten
2013Biologiskt kulturarv i praktik och forskningTillståndet för kulturarvetSveriges Lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald
Tommy Lennartsson
2013Agrarlämningar i det nutida samhället Tillståndet för kulturarvetJönköpings läns museum
Arkeologi
Ådel Vestbö Franzén
2013Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocessTillståndet för kulturarvetRiksantikvariämbetet
Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst
Mats Anglert
2013ICCROM Forum of Conservation Science 2012Tillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Gunilla Lagnesjö
2013Målning av plåt på kulturhistoriska byggnaderTillståndet för kulturarvetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård, Hantverkslaboratoriet
Gunnar Almevik
2013Provning av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövårdVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Material
Magnus Palm