FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2014 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2014Gamla kyrkor - nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i förändrat samhälleFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ola Wetterberg
2014Framtidens naturvärden i kulturmiljöer - fallstudie Gamla UppsalaFörutsättningar för kulturarvsarbetetUppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
John Ljungkvist
2014Rörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdimensionFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ingrid Martins Holmberg
2014Kulturvård 3.0Förutsättningar för kulturarvsarbetetUppsala universitet
Konstvetenskaplig institutionen
Christer Gustafsson
2014Att samförvalta världsarvFörutsättningar för kulturarvsarbetetUppsala universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Carina Green
2014PECSRL 2014: Unravelling the logics of landscapeFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Katarina Saltzman
2014Kulturmiljövårdens närminne och organisationFörutsättningar för kulturarvsarbetetRiksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkiv och bibliotek
Ola Wolfhechel Jensen
2014Stöd för lokalt förankrad integrerad natur- och kulturmiljövårdIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärldStockholms universitet
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Peter Schlyter
2014Fjällens rörelsearv: Diskreta monument i hållbar fjällutvecklingIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärldKungliga tekniska högskolan
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Sverker Sörlin
2014Fjällandskap: betydelsen av kulturella ekosystemtjänsterIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärldGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ingegärd Eliasson
2014The role of Food and Gastronomy for a Sustainable Landscape Heritage Kulturarvets betydelseSveriges lantbruksuniversitet
Landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Ingrid Sarlöv Herlin
2014Torp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälleKulturarvets betydelseKarlstads universitet
Miljö- och livsvetenskaper
Eva Svensson
2014Med historien som kompassKulturarvets betydelseLunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Björn Magnusson Staaf
2014Studie av förändringar i bebyggelsemiljön under 40 årKulturarvets betydelseVästarvet
Kulturmiljö
Bosse Lagerqvist
2014Medborgare och kulturarvsprofessioner möts i digital miljö - en förstudieKulturarvsinformationLinköpings universitet
Institutionen för Studier av Samhällsutveckling och Kultur, avdelningen för KSM
Bodil Axelsson
2014Byggnadsarkeologi: Nyorientering och handledningKulturarvsinformationUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen - kulturvård
Gunhild Eriksdotter
2014Planering av kulturarvsinterpretation – meningsskapande och systemtänkandeKulturarvsinformationSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för stad och land, Miljökommunikation
Lars Hallgren
2014Utvidgad sökfunktionalitet i K-samsökKulturarvsinformationGöteborgs universitet
Språkbanken, Institutionen för Svenska språket
Kenneth Wilhelmsson
2014Perspektiv på landskap - utbildningsmodellSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletRegionmuseet Kristianstad
Kulturmiljöavdelningen Landskap och arkeologi
Patrik Olsson
2014Guiderna och kulturarvssektornSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletLinköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
David Ludvigsson
2014Nätverk Maritimt Kulturarv - Trä och KemiSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Britt-Inger Andersson
2014Konferens om riskhantering för kulturvårdenSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Charlotta Hanner Nordstrand
2014Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdetStyrmedelRio Kulturlandskapet
Magnus Rönn
2014Seminarium om energieffektivisering i kulturhistorisk bebyggelseStyrmedelRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Tor Broström
2014Havslandskap till ytan. Positionering av stenålderns submarina kulturmiljöerStyrmedelLunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Björn Nilsson
2014Internationell konferens om utveckling av färgarkeologiska undersökningarTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Kaj Thuresson
2014Codex Aureus och purpurfärgenTillståndet för kulturarvetKungliga biblioteket
Avdelningen för fysiska samlingar
Lars Ilshammar
2014Reaktionshastigheter i vattendränkt träTillståndet för kulturarvetSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för kemi
Gunnar Almkvist
2014Biologiskt kulturarv i praktik och forskningTillståndet för kulturarvetSveriges lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald
Tommy Lennartsson
2014Hantverkarens dokumentationsmetoderTillståndet för kulturarvetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Gunnar Almevik
2014Reading Runes: Discovery, Decipherment, DocumentationTillståndet för kulturarvetUppsala universitet
Institutionen för Nordiska språk
Henrik Williams