FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2015 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2015Gamla kyrkor - Nya värden? Bruk och förvaltning av kyrkor i förändrat samhälleFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ola Wetterberg
2015webbseminarium, Säkert samtal om inkluderande kulturmiljöarbeteFörutsättningar för kulturarvsarbetetLänsstyrelsen i Örebro
Plan & Kultur
Mia Geijer
2015Visionens makt. Industrimiljöer, integrerade kulturarv och stadens omvandlingFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Inst för kulturvård
Gabriella Olshammar
2015Heterogena kulturarv - att ändra framtidenFörutsättningar för kulturarvsarbetetÖrebro läns museum
Örebro läns museum
Mikael Eivergård
2015I stadens utkant - Svensk-romska livsberättelser & lägerplatser från 1900-taletFörutsättningar för kulturarvsarbetetStatens historiska museer
Enheten för kulturhistoria & samlingar
Charlotte Fernstål
2015Kulturmiljövårdens närminne och regionala organisationFörutsättningar för kulturarvsarbetetRiksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkiv och bibliotek
Ola Wolfhechel Jensen
2015Heritage and Urban Resistance: Exploring Identity Politics, Commons and ConflictFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Feras Hammami
2015Fjällandskap:betydelsen för kulturella ekosystemtjänsterIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärldGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ingegärd Eliasson
2015Stöd för lokalt förankrad natur- och kulturmiljövårdIntegrerad natur- och kulturmiljövård för levande fjällvärldStockholms universitet
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Peter Schlyter
2015CHANGES - Changes in cultural heritage activities: new goals and benefits for economy and societyJPI CHUppsala universitet
Christer Gustafsson
2015CHIME - Cultural heritage and improvised music in European festivalsJPI CHGöteborgs universitet
Helene Brembeck
2015GASTROCERT - Gastronomy and creative entrepreneurship in rural tourismJPI CHGöteborgs universitet
Annelie Sjölander-Lindqvist
2015Konferens Med historien som kompassKulturarvets betydelseLunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Björn Magnusson Staaf
2015Seminarium; the role of food and gastronomy for a sustainable landscape heritageKulturarvets betydelseSveriges lantbruksuniversitet
Ingrid Sarlöv Herlin
2015Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygdKulturarvets betydelseInternationella Handelshögskolan i Jönköping
Institutionen för nationalekonomi
Pia Nilsson
2015Torp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälleKulturarvets betydelseKarlstads universitet
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper
Eva Svensson
2015Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarvKulturarvsinformationLinköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Bodil Axelsson
2015Planering av kulturarvsinterpretation - meningskapande och systemtänkandeKulturarvsinformationSveriges lantbruksuniversitet
Lars Hallgren
2015Byggnadsvårdens konvent 2015Samverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Gunnar Almevik
2015Industrisamhällets landskap – ekonomi, miljö och hållbarhet (konferens)Samverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletRegionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
att/Barbro Mellander
Jan af Geijerstam
2015Dialog kring 40 år av förändringar i kulturmiljönSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletVästarvet
Institutionen för Kulturvård
Bosse Lagerqvist
2015Tillgänglighet till kulturarvet -funktionshindersaspektenSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Laila Kitzler Åhfeldt
2015Guiderna och kulturarvssektornSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletLinköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
David Ludvigsson
2015Styrmedel och kompensationsåtgärder inom kulturmiljöområdeStyrmedelKungliga Tekniska Högskolan
Magnus Rönn
2015Havslandskap till ytan. Positionering av stenålderns submarina kulturmiljöer.StyrmedelLunds Universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Björn Nilsson
2015Visby ringmurTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Avdelningen för fastigheter och besöksmål
Kristin Balksten
2015Ohälsosamma ämnen i museisamlingarTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Förvaltningsavdelningen
Kaj Thuresson
2015Målning av plåt på kulturhistoriska byggnaderTillståndet för kulturarvetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Gunnar Almevik
2015Hantverkarens dokumentationsmetoderTillståndet för kulturarvetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Gunnar Almevik