FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2016 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2016Normkritisk kulturmiljöpraxis, exemplet Statens fastighetsverkFörutsättningar för kulturarvsarbetetUppsala Universitet
Institutionen för ABM (Arkivvetenskap, Bibliotek- och informationsvetenskap samt Musei- och kulturar
Paul Agnidakis
2016I stadens utkant - svensk-romska livsberättelser & lägerplatser från 1900-taletFörutsättningar för kulturarvsarbetetStatens historiska museer
Avdelningen för kulturhistoria & samlingar
Charlotte Fernstål
2016 Heritage and Urban Resistance: Exploring Identity Politics, Commons and ConflicFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Feras Hammami
2016Heterogena kulturarv- att ändra framtidenFörutsättningar för kulturarvsarbetetRegionmuseet Kristianstad
Regionalt museum
Mikael Eivergård
2016Visionens makt. Industrimiljöer, integrerade kulturarv och stadens omvandlingFörutsättningar för kulturarvsarbetetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Gabriella Olshammar
2016CHANGES - Changes in cultural heritage activities: new goals and benefits for economy and societyJPI CHUppsala universitet
Christer Gustafsson
2016CHIME - Cultural heritage and improvised music in European festivalsJPI CHGöteborgs universitet
Helene Brembeck
2016GASTROCERT - Gastronomy and creative entrepreneurship in rural tourismJPI CHGöteborgs universitet
Annelie Sjölander-Lindqvist
2016Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd Kulturarvets betydelseJönköping University, International Business School
Nationalekonomi
Pia Nilsson
2016Torp på gränsen mellan historia, arkeologi och samhälleKulturarvets betydelseKarlstads universitet
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper
Eva Svensson
2016”Frukost i det gröna. Sambandet mellan maten och landskapet, ett kulturarv”. Kulturarvets betydelseSLU
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Ingrid Sarlöv Herlin
2016Bergsbrukets kulturarv – en analys av ”Atlas-projektets” avtryckKulturarvets betydelseNorbergs kommun
Bergslagens medeltidsmuseum
catarina karlsson
2016Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv KulturarvsinformationLinköpings universitet
ISAK Instititutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Bodil Axelsson
2016Planering av kulturarvsinterpretation - meningsskapande och systemtänkandeKulturarvsinformationSveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för stad och land
Lars Hallgren
2016Dialog kring 40 år av förändringar i kulturmiljönSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletVästarvet
Institutionen för Kulturvård
Bosse Lagerqvist
2016Ungt kulturarv - barn och representationer av barndom på museerSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletGöteborgs universitet, Gothenburg Research Institute
Centrum för konsumtionsvetenskap
Sandra Hillén
2016Minoriteternas historiska platser i kulturarvssektorn - en översikt och strategiSamverkan och dialog med andra aktörer och civila samhälletGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ingrid Martins Holmberg
2016 Havslandskap till ytan. Positionering av stenålderns submarina kulturmiljöer.StyrmedelLunds Universitet
Institutionen för Arkeologi och Antikens historia
Björn Nilsson
2016Skogens industrilandskap – berättelse, bevarande, identitet och prioritet Tillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Kulturmiljöavdelningen, enheten för tillsyn och överinseende
Anneli Sundkvist
2016Utbildning och expertnätverk om hälsorisker vid samlingsarbeteTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Kulturvårdsavdelningen
Kaj Thuresson
2016Gästkollega vid Kulturvårdslaboratoriet - kunskapsutbyte och nätverksutvecklingTillståndet för kulturarvetRiksantikvarieämbetet
Enheten för konserveringsvetenskap
Kaj Thuresson
2016Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktområdenTillståndet för kulturarvetBrottsförebyggande rådet
Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet
Lars Korsell
2016Byggnadsarkeologins betydelse - människor, byggnader, sammanhangTillståndet för kulturarvetUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen - campus Gotland
Gunhild Eriksdotter
2016Målning av plåt på kulturhistoriska byggnaderTillståndet för kulturarvetGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Gunnar Almevik