FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2017 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2017De obesuttnas arkeologi och kulturarvHållbart bevarande och förvaltningStatens historiska museer
Arkeologerna
Pia Nilsson
2017Identifikation av specialiserade bakterier som bryter ner skeppsvrak i ÖstersjönHållbart bevarande och förvaltningGöteborgs Universitet
Inst. för marina vetenskaper
Charlotte Björdal
2017Rörelsearvet: stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltningHållbart bevarande och förvaltningKungliga Tekniska Högskolan
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Sverker Sörlin
2017Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktområden: Etapp IIHållbart bevarande och förvaltningPolismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Lars Korsell
2017CHANGES - Changes in cultural heritage activities: new goals and benefits for economy and societyJPI CHUppsala universitet
Christer Gustafsson
2017CHIME - Cultural heritage and improvised music in European festivalsJPI CHGöteborgs universitet
Helene Brembeck
2017GASTROCERT - Gastronomy and creative entrepreneurship in rural tourismJPI CHGöteborgs universitet
Annelie Sjölander-Lindqvist
2017Det gemensamma rummetKulturarv och hållbar utvecklingKarlstads universitet
Institutionen för kultur- och samhällsvetenskap
Kenneth Nordgren
2017Cultural heritage & the historic environment in sustainable landscape managementKulturarv och hållbar utvecklingGöteborgs Universitet
Institutionen för kulturvård
Ingegärd Eliasson
2017FuTArk - Funktionsvariation, Tillgänglighet, UppdragsarkeologiKulturarv och hållbar utvecklingStiftelsen Kulturmiljövård
Stiftelsen Kulturmiljövård
Anna Arnberg
2017Världsarv, byråkrater och urfolkskunskapKulturarv och hållbar utvecklingSveriges lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald
Carina Green
2017Urban marginalities in the making of heritage and cities Kulturarv och hållbar utvecklingGöteborgs Universitet
Institutionen för Kulturvård
Feras Hammami
2017Kulturmiljörelaterad sfiKulturarv och hållbar utvecklingBlekinge museum
Blekinge museum
Hans Bolin
2017Deltagande riskanalys - underlag för klimatanpassningsåtgärderKulturarv och hållbar utvecklingLunds Universitet
Centrum för miljö och klimatforskning
Johanna Alkan Olsson
2017Skolbarn relaterar till historiska platserKulturarv och hållbar utvecklingLinköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
David Ludvigsson
2017Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningenKulturarv och hållbar utvecklingStatens historiska museer
...
Pia Laskar
2017Ulleråker - Funktionsnedsättning och kulturarv Kulturarvsarbetets förutsättningarUppsala universitet
Centrum för Genusvetenskap
Cecilia Rodéhn
2017Understanding the Conditions Facing Heritage in a Hybrid Market Kulturarvsarbetets förutsättningarLunds universitet
Institution för kulturvetenskaper
Thomas ODell
2017Infrastruktur för naturvetenskap och forskning för kulturarvetSamverkan och dialog Riksantikvarieämbetet
Kulturvårdsavdelningen
Marei Hacke
2017Arenor för medborgarnas deltagande och representation i kulturmiljöarbetetSamverkan och dialog Göteborgs universitet
Kulturvård
Krister Olsson
2017Kalejdoskop - verktygslåda "Göra Sverige", resultatspridningSamverkan och dialog Länsstyrelsen i Örebro
Avdelning Samhälle, enheten Plan & Kultur
Mia Geijer