FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2018 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2018Antiziganismen och samlingarna - kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-taletCentrala museerStatens historiska museer
Lotta Fernstål
2018Digitala modeller 3D-workshopCentrala museerStiftelsen Tekniska msueet
Jenny Attemark-Gillgren, Pelle Snickars
2018Kreativa förflyttningar - musikaliska flöden i 1960- och 1970-talens SverigeCentrala museerStatens musikverk
Sverker Hyltén-Cavallius
2018I skuggan av antropocenCentrala museerStatens museer för världskultur
Carola Nordbäck
2018Kulturarvslaboratoriet - plattform för ökat samarbete inom Heritage ScienceHållbart bevarande och förvaltningRiksantikvarieämbetet
Enheten för teknik och vetenskap
Kaj Thuresson
2018Rörelsearvet: Stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltningHållbart bevarande och förvaltningKTH Kungliga Tekniska Högskolan
Avd för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Sverker Sörlin
2018De obesuttnas arkeologi och kulturarvHållbart bevarande och förvaltningStatens historiska museer
Arkeologerna
Pia Nilsson
2018DReaM - The dictionary/grammar reading machine: computational tools for accessing the world's linguistic heritageJPI CHUppsala universitet
Harald Hammarström
2018DigiCONFLICT - Digital heritage in cultural conflictsJPI CHLinköpings universitet
Malin Thor Tureby
2018CADEAH - European history reloaded: curation and appropriation of digital audiovisual heritageJPI CHUmeå universitet
Pelle Snickars
2018Det gemensamma rummetKulturarv och hållbar utvecklingKarlstads universitet
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap
Kenneth Nordgren
2018Konferens: Energy Efficiency in Historic BuildingsKulturarv och hållbar utvecklingUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen
Tor Broström
2018Kulturmiljörelaterad SFIKulturarv och hållbar utvecklingBlekinge museum
Länsmuseum
Hans Bolin
2018Skolbarn relaterar till historiska platserKulturarv och hållbar utvecklingLinköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
David Ludvigsson
2018Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningenKulturarv och hållbar utvecklingStatens historiska museer
Statens historiska museum, samlingsenheten
Pia Laskar
2018Urban marginalities in the making of heritage and citiesKulturarv och hållbar utvecklingGöteborgs universitet
Kulturvård
Feras Hammami
2018Cultural heritage & the historic environment in sustainable landscape managementKulturarv och hållbar utvecklingGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ingegärd Eliasson
2018Kulturarvisering vid strukturella omvandlingar av stadsmiljöerKulturarvsarbetets förutsättningarLuleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jennie Sjöholm
2018Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedelKulturarvsarbetets förutsättningarKulturlandskapet
Kulturlandskapet
Magnus Rönn
2018Spara eller slänga - gallring vid arkeologiska undersökningarKulturarvsarbetets förutsättningarStockholms universitet
Instutionen för arkeologi och antikens kultur
Lena Holmquist
2018Kulturmiljöarbete och fysisk planering - roller och ansvarKulturarvsarbetets förutsättningarGöteborgs universitet
Kulturvård
Krister Olsson
2018Ulleråker - funktionsnedsättning och kulturarvKulturarvsarbetets förutsättningarUppsala universitet
Centrum för Genusvetenskap
Cecilia Rodéhn
2018Understanding the Conditions Facing Heritage in a Hybrid Market Kulturarvsarbetets förutsättningarLunds universitet
Institution för kulturvetenskaper
Thomas ODell
2018Fördjupad förmedlingen av Gammelstads kyrkstad som världsarvSamverkan och dialog Luleå tekniska universitet
Avdelningen för samhällsvetenskap
Lars Elenius
2018FuTArk - Funktionsrätt, Tillgänglighet, UppdragsarkeologiSamverkan och dialog Stiftelsen Kulturmiljövård
Stiftelsen Kulturmiljövård
Elin Engström
2018Fortbildning och lärande inom kulturarvssektornSamverkan och dialog Göteborgs universitet
Kulturvård
Gunnar Almevik
2018High Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildningSamverkan och dialog Jönköping University
Högskolan för lärande och kommunikation
Carl-Johan Svensson