FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2019 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2019Flyktens materialitetCentrala museerStatens maritima museer
Kulturarvsenheten
Anna Arnberg
2019Det delade landet. Samisk historia och mångkulturalitet före det modernaCentrala museerStatens Historiska Museer
Forskningsenheten
Jonas Nordin
2019Fallet yaqui: repatriering ur flera perspektivCentrala museerStatens museer för världskultur
Statens museer för världskultur
Adriana Muñoz
2019Italienskt måleri i Nationalmuseum: marknad, musealisering, materialitet.Centrala museerNationalmuseum
Nationalmuseum
Martin Olin
2019Kreativa förflyttningar - musikaliska flöden i 1960- och 70-talens SverigeCentrala museerStatens Musikverk
Svenskt visarkiv
Sverker Hyltén-Cavallius
2019Rörelsearvet: Stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltningHållbart bevarande och förvaltningKTH Kungliga Tekniska Högskolan
Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Sverker Sörlin
2019NATIONELLT FORUM FÖR INNEKLIMAT I KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖERHållbart bevarande och förvaltningUppsala Universitet
Konstvetenskapliga institutionen
Tor Broström
2019Restauering och bevarande av tidiga betongkonstruktionerHållbart bevarande och förvaltningHantverkslaboratoriet
Göteborgs universitet
Bentz Högseth Harald
2019De obesuttnas arkeologi och kulturarvHållbart bevarande och förvaltningStatens historiska museer
Arkeologerna
Pia Nilsson
2019DReaM - The dictionary/grammar reading machine: computational tools for accessinJPI CHUppsala universitet
Harald Hammarström
2019DigiCONFLICT - Digital heritage in cultural conflictsJPI CHLinköpings universitet
Malin Thor Tureby
2019CADEAH - European history reloaded: curation and appropriation of digital audiovJPI CHUmeå universitet
Pelle Snickars
2019Det gemensamma rummetKulturarv och hållbar utvecklingKarlstads universitet
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap Historia
Kenneth Nordgren
2019FuTArk - Funktionsrätt, Tillgänglighet, UppdragsarkeologiKulturarv och hållbar utvecklingStiftelsen Kulturmiljövård
Stiftelsen Kulturmiljövård
Elin Engström
2019Urban marginalities in the making of heritage and citiesKulturarv och hållbar utvecklingUniversity of Gothenburg
Department of Conservation
Feras Hammami
2019Skolbarn relaterar till historiska platserKulturarv och hållbar utvecklingLinköpings universitet
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
David Ludvigsson
2019Cultural heritage & the historic environment in sustainable landscape managementKulturarv och hållbar utvecklingGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Ingegärd Eliasson
2019Seminarium "Biobaserade byggnadsmaterial förr och nu"Kulturarv och hållbar utvecklingLunds Tekniska Högskola
Institution för Bygg- och Miljöteknologi, Avd Byggnadsmaterial
Paulien Brigitte Strandberg-de Bruijn
2019Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen Kulturarv och hållbar utvecklingStatens historiska museer
Historiska museet
Pia Laskar
2019Nätverk för övervakning av klimatändringarnas effekter på Sveriges kyrkorKulturarv och hållbar utvecklingUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen
Tor Broström
2019Nya perspektiv på kyrkvindars kulturlager genom dialoger i europeiskt nätverkKulturarv och hållbar utvecklingGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Charlotta Hanner Nordstrand
2019Fading Heritage A Predictive study of the deterioration of organic materialKulturarv och hållbar utvecklingLunds universitet
Arkeologi och Antikens historia
Adam Boethius
2019Kompensation, kulturmiljö och kulturella ekosystemtjänster som styrmedelKulturarvsarbetets förutsättningarKulturlandskapet
Kulturlandskapet
Magnus Rönn
2019Ulleråker - funktionsnedsättning och kulturarvKulturarvsarbetets förutsättningarUppsala universitet
Centrum för Genusvetenskap
Cecilia Rodéhn
2019High Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildningSamverkan och dialog Jönköping University
Högskolan för lärande och kommunikation
Carl-Johan Svensson
2019Strategier för kulturarv i det sena 1900-talets hamnmiljöer vid ÖstersjönSamverkan och dialog Lunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Karin Gustavsson
2019Fördjupad förmedlingen av Gammelstads kyrkstad som världsarvSamverkan och dialog Luleå tekniska universitet
Avdelningen för samhällsvetenskap, ETS
Lars Elenius
2019Nätverk för arkeologisk analysSamverkan och dialog Västarvet
Studio Västsvensk Konservering
Christian Mühlenbock
2019Heritage Science SverigeSamverkan och dialog Riksantikvarieämbetet
Kulturvårdsavdelningen
Marei Hacke