FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2020 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2020Flyktens materialitetCentrala museerStatens maritima och transporthistoriska museer
Kulturarvsenheten
Anna Arnberg
2020Italienskt måleri i Nationalmuseum: marknad, musealisering, materialitetCentrala museerNationalmuseum
Forskningsavdelningen
Martin Olin
2020Fallet Yaqui: repatriering ur olika perspektivCentrala museerStatens museer för världskultur
samling
Adriana Muñoz
2020Det delade landet. Samisk historia och mångkulturalitet före det modernaCentrala museerStatens historiska museer
Statens historiska museer
Jonas Nordin
2020Digitala bilder för forskning och publikHållbart bevarande och förvaltningStockholms universitet
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Fredrik Fahlander
2020Historisk betongHållbart bevarande och förvaltningGöteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Gunnar Almevik
2020Rörelsearvet: Stigar och leder i hållbar och inkluderande kulturarvsförvaltningHållbart bevarande och förvaltningKTH Kungliga Tekniska Högskolan
Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Sverker Sörlin
2020A critical assessment of Wall Painting Conservation in SwedenHållbart bevarande och förvaltningUniversity of Gothenburg
Department of Conservation
Austin Nevin
2020Konferens. De obesuttnas arkeologi och kulturarvHållbart bevarande och förvaltningStatens historiska museer
Arkeologerna
Pia Nilsson
2020Re-imag(in)ing the Scandinavian Joint Expedition to Sudanese NubiaHållbart bevarande och förvaltningUppsala University
Department of Archaeology and Ancient History
Angus Graham
2020Evaluering av Kronholmskoggens status efter 24 års aktiv in-situ bevaringHållbart bevarande och förvaltningGöteborgs universitet
Marina institutionen
Charlotte Björdal
2020DigiCONFLICT - Digital heritage in cultural conflictsJPI CHLinköpings universitet
Malin Thor Tureby
2020DReaM - The dictionary/grammar reading machine: computational tools for accessinJPI CHUppsala universitet
Harald Hammarström
2020CADEAH - European history reloaded: curation and appropriation of digital audiovJPI CHUmeå universitet
Pelle Snickars
2020Vägarnas biologiska kulturarvKulturarv och hållbar utvecklingSverige lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald
Anna Westin
2020Musiken i Sveriges kyrkorKulturarv och hållbar utvecklingUppsala universitet
Institutionen för musikvetenskap
Lars Berglund
2020FuTArk - Funktionsrätt, Tillgänglighet, UppdragsarkeologiKulturarv och hållbar utvecklingStiftelsen Kulturmiljövård
Stiftelsen Kulturmiljövård
Elin Engström
2020Designhistoria i andra geografierKulturarv och hållbar utvecklingLinnéunicersitet
Design
Christina Zetterlund
2020Kulturarv som utvecklingskraft i BergslagenKulturarv och hållbar utvecklingÖrebro universitet
Inst. för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (Humus)
Mats Lundmark
2020Kulturarv i Regionala utvecklingsstrategierKulturarvsarbetets förutsättningarUppsala universitet
Konstvetenskapliga institutionen (Kulturvård)
Christer Gustafsson
2020Forskning och kunskapsuppbyggande i samlingsförvaltningKulturarvsarbetets förutsättningarGöteborgs stad
Kulturförvaltningen
Klas Grinell
2020Waterfront heritage and waterfront renewalSamverkan och dialog Lunds universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Björn Magnusson Staaf
2020Biennal International Conference for the Craft Sciences (BICCS)Samverkan och dialog Göteborgs universitet
Institutionen för kulturvård
Tina Westerlund
2020Utveckling av en nationell infrastruktur för heritage scienceSamverkan och dialog Riksantikvarieämbetet
Kulturvårdsavdelningen
Marei Hacke
2020Kring ringgatan: forskning och historisk visualisering, byggnadsminnet Ekeby by Samverkan och dialog Uppsala universitet
Historiska institutionen
Rosemarie Fiebranz
2020TEKLA 2030: transportinfrastrukturens effekter på kulturmiljö och landskapSamverkan och dialog KMV forum AB
Institution ej tillämplig
Hans Antonsson