FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2001 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2001MKB med kulturvärde Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mikael Jakobsson
2001Kulturarvet som resurs för regional utvecklingKulturarvet i samhälletUmeå universitet
CERUM
Martin Paju
2001Nutida landskap med historiaKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mats Burström
2001Digitala historiska kartor för kulturmiljövårdenKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Sven Rentzhog
2001Rätten och rummet Kulturhistorisk kunskapGöteborgs universitet
Avdelningen för kulturvård
Eva Löfgren
2001Ortnamnen - en del av kulturmiljön Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Staffan Nyström
2001Landskapet inom kulturvården Kulturhistorisk kunskapStockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Anders Wästfeldt
2001UppdragsarkeologiKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Lena Flodin
2001Sidendamastmönster - katalog över svenska mönster - vävda i Venedig under 1900-taletKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Margareta Ridderstedt
2001Interiörrestaureringen i teori och praktik 1890-1960 Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Hélène Svahn
2001RockCare – Tanums kulturarvslaboratoriumVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Ulf Bertilsson
2001Svensk orgelforskning och kulturmiljövårdens behovVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kathrin Hinrichs Degerblad
2001Gammal kunskap för nutida byggande - sydsvensk timring Vård och konserveringByggnadsvård Qvarnarp
Ruben Albertsson
2001Byggnadsmåleri och restaurering. Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering Vård och konserveringKungliga Tekniska Högskolan
Arkitekturhistoria
Kerstin Karlsdotter Lyckman
2001Provning av tillgängliga rostskyddssystemVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Magnus Palm
2001Teknikhistoria för byggare och hantverksmässigt utvecklingsarbete Vård och konserveringDaCapo Hantverksskola
Gunnar Almevik
2001Undersökning av vittringsprodukter på sjuka glas Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Carola Bohm
2001Ersättningsmedel för konserveringsmedlet AcronalVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Hans Peter Hedlund
2001Neutrala material i museimiljö Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Monika Fjaestad
2001Förebyggande konservering med syrefria mikroklimat Vård och konserveringTekniska museet
David Pettersson
2001Återdeponering av arkeologiska fynd - analys av fyndmaterial Vård och konserveringBohusläns museum
Thomas Bergstrand
2001Från tanke till handling: Användaranpassad antikvarisk bygghandlingVård och konserveringStockholms Byggnadsantikvarier AB
Stephan Fickler
2001Fynd och miljö Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anders G. Nord
2001Undersökning av metalldekorationer i kyrkliga textilier Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Margareta Bergstrand