FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2002 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2002Kulturmiljöportal - kunskapsinnehåll och användningsområdeKulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Sven Rentzhog
2002Kulturarv som samhällsdialogKulturarvet i samhälletBohusläns museum
Anders Gustafsson
2002Det genomtänkta kulturarvet?Kulturarvet i samhälletLinköpings universitet
Tema Q
Peter Aronsson
2002Människa, samhälle, kulturarvKulturarvet i samhälletLänsstyrelsen Västra Götaland
Mats Herklint
2002Från dokument till upplevelseKulturarvet i samhälletUmeå universitet
Institutionen för historiska studier
Richard Pettersson
2002MöllevångsmodellenKulturarvet i samhälletMalmö stad
Malmö Kulturmiljö
Jens Olsson
2002Hur samhällskraven säkerställs inom byggandetKulturarvet i samhälletKungliga Tekniska Högskolan
BOOM-gruppen
Ingela Blomberg
2002Planering av projektidéKulturarvet i samhälletLänsstyrelsen i Hallands län
Mats Folkesson
2002Nedbrytning av urbana kulturlagerKulturarvet i samhälletKulturen i Lund
Torvald Nilsson
2002Delaktighetsmålet i ärendehandläggningen - en fallstudie Kulturarvet i samhälletLänsstyrelsen i Västra Götalands län
Ylva Blank
2002Immateriella kulturarvet i Norrlands inland/En etisk kulturarvsforskning? - Omprövningar av "vi" och "de andra" i en norrländsk kontext  Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mikael Vallström
2002MKB med kulturvärde Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mikael Jakobsson
2002Kulturarvet som resurs för regional utvecklingKulturarvet i samhälletUmeå universitet
CERUM
Martin Paju
2002Nutida landskap med historiaKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mats Burström
2002Rätten och rummet Kulturhistorisk kunskapGöteborgs universitet
Avdelningen för kulturvård
Eva Löfgren
2002Ortnamnen - en del av kulturmiljön Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Staffan Nyström
2002Landskapet inom kulturvården Kulturhistorisk kunskapStockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Anders Wästfeldt
2002UppdragsarkeologiKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Lena Flodin
2002Sidendamastmönster - katalog över svenska mönster - vävda i Venedig under 1900-taletKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Margareta Ridderstedt
2002Interiörrestaureringen i teori och praktik 1890-1961Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Hélène Svahn
2002Atlas över förhistoriska hamnar- och handelsplatser på GotlandKulturhistorisk kunskapHögskolan på Gotland
Centrum för Östersjöstudier
Dan Carlsson
2002Det hotade minnet - gravmonumentens vetenskapliga och kulturella värde Kulturhistorisk kunskapLunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Jörn Staecker
2002Folkets Hus och Folkparkernas framväxt - demokratins mötesplatserKulturhistorisk kunskapArbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Karin Englund
2002Analysmetoder och inventeringsmodeller för modern bebyggelse i kulturmiljövård och planeringKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Jonna Stewenius
2002Betong i arkitektur och byggande 1945-1980Kulturhistorisk kunskapChalmers tekniska högskola
Arkitektursektionen
Solveig Schulz
2002Arkiv och arkeologiKulturhistorisk kunskapGöteborgs Universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Jarl Nordbladh
2002Högar som konstruktioner, arkeologiska förväntningar genom 200 årKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Terje Gansum
2002Alternativ arkeologiKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Pia Andersson
2002Dokumentation av dokumentationen Kulturhistorisk kunskapMalmö stad
Malmö Kulturmiljö
Ingmar Billberg
2002Kvartsavslag i landskapetKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Roger Edenmo
2002Korrosion samt restaurering och konservering av bronsstatyer - informationsspridning Vård och konserveringKorrosionsinstitutet
Vladimir Kucera
2002Inhibitorer för omålat järn Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Åsa Norlander
2002Bevarande av industriellt tillverkade bruksföremål av metall Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anders G. Nord
2002Rengöring av arkeologiska metallföremål med hjälp av pulsad laserVård och konserveringStiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Yang Sook Koh
2002Bevarande av arkeologiskt benmaterial i Sverige. Identifiering av utsatta regioner och fornlämningstyperVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anders G. Nord
2002Svensk orgelforskning och kulturmiljövårdens behovVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kathrin Hinrichs Degerblad
2002Gammal kunskap för nutida byggande - sydsvensk timring Vård och konserveringByggnadsvård Qvarnarp
Ruben Albertsson
2002Byggnadsmåleri och restaurering. Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering Vård och konserveringKungliga Tekniska Högskolan
Arkitekturhistoria
Kerstin Karlsdotter Lyckman
2002Provning av tillgängliga rostskyddssystemVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Magnus Palm
2002Teknikhistoria för byggare och hantverksmässigt utvecklingsarbete Vård och konserveringDaCapo Hantverksskola
Gunnar Almevik
2002Undersökning av vittringsprodukter på sjuka glas Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Carola Bohm
2002Ersättningsmedel för konserveringsmedlet AcronalVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Hans Peter Hedlund
2002Neutrala material i museimiljö Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Monika Fjaestad
2002Förebyggande konservering med syrefria mikroklimat Vård och konserveringTekniska museet
David Pettersson
2002Återdeponering av arkeologiska fynd - analys av fyndmaterial Vård och konserveringBohusläns museum
Thomas Bergstrand
2002Från tanke till handling: Användaranpassad antikvarisk bygghandlingVård och konserveringStockholms Byggnadsantikvarier AB
Stephan Fickler
2002Fynd och miljö Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anders G. Nord
2002Undersökning av metalldekorationer i kyrkliga textilier Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Margareta Bergstrand