FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2003 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2003Utvärdering av kampanjen Svenska folkets egen K-märkningKulturarvet i samhälletLänsstyrelsen Västra Götaland
Ylva Blank
2003Bilden av industrin i kulturmiljövårdenKulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Helena Westin
2003Människors platserKulturarvet i samhälletMalmö stad
Malmö Kulturmiljö
Anders Högberg
2003Arkeologins publika relationKulturarvet i samhälletGöteborgs Universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Kristian Kristiansen
2003Södra Råda – Minnet av en kyrkaKulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Birgitta Elfström
2003Det nya kulturarvslandskapet Kulturarvet i samhälletLinköpings universitet
Tema Q
Svante Beckman
2003Kulturarvets betydelse för en god bebyggd miljö – forskarnätverkKulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Ann Mari Westerlind
2003Bildkonst med tid som tankeKulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Katherine Hauptman Wahlgren
2003Arkeologi i förorten. FörstudieKulturarvet i samhälletSödertörns högskola
Arkeologi
Mats Burström
2003Kulturarv som samhällsdialogKulturarvet i samhälletBohusläns museum
Anders Gustafsson
2003Det genomtänkta kulturarvet?Kulturarvet i samhälletLinköpings universitet
Tema Q
Peter Aronsson
2003Människa, samhälle, kulturarvKulturarvet i samhälletLänsstyrelsen Västra Götaland
Mats Herklint
2003MKB med kulturvärde Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mikael Jakobsson
2003Kulturarvet som resurs för regional utvecklingKulturarvet i samhälletUmeå universitet
CERUM
Martin Paju
2003Immateriella kulturarvet i Norrlands inland/En etisk kulturarvsforskning? - Omprövningar av "vi" och "de andra" i en norrländsk kontext  Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mikael Vallström
2003Nutida landskap med historiaKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mats Burström
2003Rätten och rummet Kulturhistorisk kunskapGöteborgs universitet
Avdelningen för kulturvård
Eva Löfgren
2003Atlas över förhistoriska hamnar- och handelsplatser på GotlandKulturhistorisk kunskapHögskolan på Gotland
Centrum för Östersjöstudier
Dan Carlsson
2003Det hotade minnet - gravmonumentens vetenskapliga och kulturella värde Kulturhistorisk kunskapLunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Jörn Staecker
2003Betong i arkitektur och byggande 1945-1981Kulturhistorisk kunskapChalmers tekniska högskola
Arkitektursektionen
Solveig Schulz
2003Ortnamnen - en del av kulturmiljön Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Staffan Nyström
2003Arkiv och arkeologiKulturhistorisk kunskapGöteborgs Universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Jarl Nordbladh
2003Interiörrestaureringen i teori och praktik 1890-1962Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Hélène Svahn
2003Högar som konstruktioner, arkeologiska förväntningar genom 200 årKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Terje Gansum
2003Swedish Archaeologists on Ethics Kulturhistorisk kunskapSvenska Arkeologiska Samfundet
Håkan Karlsson
2003Medeltidskyrkan under 1900-taletKulturhistorisk kunskapKungliga Tekniska Högskolan
Arkitekturhistoria
Johan Mårtelius
2003Introduktion av slagfältsarkeologi i Skåne, steg IIKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
UV Syd
Bo Knarrström
2003Nya stadsarkeologiska horisonter Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
UV Syd
Johan Anund
2003Dokumentation utan gränserKulturhistorisk kunskapLunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Gunhild Eriksdotter
2003Kulturminnesundersökning av gården Örnanäs - en metodstudie Vård och konserveringGöteborgs Universitet
Avdelningen för kulturvård
Ola Wetterberg
2003Undersökning av unik färgprovssamlingVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kate I.M. Tronner
2003Neutral montermiljöVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Emma Wikstad
2003Behov av och metoder för omkonservering av arkeologiskt alunbehandlat träVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Karin Lindahl
2003Utveckling av ideologier och riktlinjer för vård av fornminnen och kulturlandskapVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Robert Danielsson
2003Fjärranalys i kulturmiljövårdenVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mikael Frisk
2003Svensk orgelforskning och kulturmiljövårdens behovVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kathrin Hinrichs Degerblad
2003Byggnadsmåleri och restaurering. Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering Vård och konserveringKungliga Tekniska Högskolan
Arkitekturhistoria
Kerstin Karlsdotter Lyckman
2003Provning av tillgängliga rostskyddssystemVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Magnus Palm
2003Undersökning av vittringsprodukter på sjuka glas Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Carola Bohm
2003Neutrala material i museimiljö Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Monika Fjaestad
2003Inhibitorer för omålat järn Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Åsa Norlander
2003Bevarande av industriellt tillverkade bruksföremål av metall Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anders G. Nordbladh
2003Rengöring av arkeologiska metallföremål med hjälp av pulsad laserVård och konserveringStiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Yang Sook Koh
2003Återdeponering av arkeologiska fynd - analys av fyndmaterial Vård och konserveringBohusläns museum
Thomas Bergstrand