FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2004 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2004Kulturarv som samhällsdialogKulturarvet i samhälletBohusläns museum
Anders Gustafsson
2004Det genomtänkta kulturarvet?Kulturarvet i samhälletLinköpings universitet
Tema Q
Peter Aronsson
2004Kulturarvets betydelse för en god bebyggd miljö – forskarnätverkKulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Ann Mari Westerlind
2004MKB med kulturvärde Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mikael Jakobsson
2004Immateriella kulturarvet i Norrlands inland/En etisk kulturarvsforskning? - Omprövningar av "vi" och "de andra" i en norrländsk kontext  Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mikael Vallström
2004Agenda kulturarv på tyska: hur långt kan decentralisering av kulturmiljövård drivas? Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Cornelius Holtorf
2004Arkeologi i massmediaKulturarvet i samhälletMitthögskolan
Stig Welinder
2004VisaVäg – visualisering av kulturmiljön i vägplanering Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Jerker Moström
2004Stad - upplevelse - historia Kulturarvet i samhälletMalmö Stadsbyggnadskontor
Översiktsplaneavdelningen
Tyke Tykesson
2004Det demokratiska kulturarvet?Kulturarvet i samhälletLinköpings universitet
Tema Q
Annika Alzén
2004Kan man äga arkeologin? Diskursen makt - legitimitet - arkeologi i kritisk belysning Kulturarvet i samhälletLunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Thomas Wallerström
2004Arkeologi i förorten.Kulturarvet i samhälletSödertörns högskola
Arkeologi
Mats Burström
2004Att skapa rum för liv. En aspekt av svensk arkitekturutveckling 1950-1975Kulturhistorisk kunskapStockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Lisbeth Söderqvist
2004Med trädgården som förebild - Alnarp som läromönster för skånsk landskapsidentitet Kulturhistorisk kunskapSveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för landskapsplanering
Kenneth Olwig
2004Från folkhem till bostadsakut. Aspekter på välfärdssamhällets kulturarv Kulturhistorisk kunskapJämtlands läns museum
Mikael Eivergård
2004Histories of Archaeology Kulturhistorisk kunskapGöteborgs universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Jarl Nordbladh
2004Dokumentationsprocesser och metoder inom kalkmålerikonservering Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anna Henningsson
2004Dokumentation utan gränserKulturhistorisk kunskapLunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Gunhild Eriksdotter
2004Rätten och rummet Kulturhistorisk kunskapGöteborgs universitet
Avdelningen för kulturvård
Eva Löfgren
2004Det hotade minnet - gravmonumentens vetenskapliga och kulturella värde Kulturhistorisk kunskapLunds universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Jörn Staecker
2004Arkiv och arkeologiKulturhistorisk kunskapGöteborgs Universitet
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Jarl Nordbladh
2004Interiörrestaureringen i teori och praktik 1890-1963Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Hélène Svahn
2004Högar som konstruktioner, arkeologiska förväntningar genom 200 årKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Terje Gansum
2004Introduktion av slagfältsarkeologi i Skåne, steg IIKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
UV Syd
Bo Knarrström
2004Nya stadsarkeologiska horisonter Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
UV Syd
Johan Anund
2004Svensk orgelforskning och kulturmiljövårdens behovVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kathrin Hinrichs Degerblad
2004Byggnadsmåleri och restaurering. Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering Vård och konserveringKungliga Tekniska Högskolan
Arkitekturhistoria
Kerstin Karlsdotter Lyckman
2004Provning av tillgängliga rostskyddssystemVård och konserveringSP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Kemi och Materialteknik
Magnus Palm
2004Undersökning av unik färgprovssamlingVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kate I.M. Tronner
2004Inhibitorer för omålat järn Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Åsa Norlander
2004Bevarande av industriellt tillverkade bruksföremål av metall Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anders G. Nordbladh
2004Rengöring av arkeologiska metallföremål med hjälp av pulsad laserVård och konserveringStiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Yang Sook Koh
2004Neutral montermiljöVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Emma Wikstad
2004Behov av och metoder för omkonservering av arkeologiskt alunbehandlat träVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Karin Lindahl
2004Utveckling av ideologier och riktlinjer för vård av fornminnen och kulturlandskapVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Robert Danielsson
2004Återdeponering av arkeologiska fynd - analys av fyndmaterial Vård och konserveringBohusläns museum
Thomas Bergstrand
2004Från tanke till handling: Användaranpassad antikvarisk bygghandlingVård och konserveringStockholms Byggnadsantikvarier AB
Stephan Fickler
2004Levande industriarv. Industrivårdens ideologi och praktik.Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Fredrik Linder