FoU-Katalog
Projekt finansierade med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag
Du är här: Hem // 2005 
AnslagsårTitelTemaområdeMedelsförvaltareProjektledare
2005Det genomtänkta kulturarvet?Kulturarvet i samhälletLinköpings universitet
Tema Q
Peter Aronsson
2005Kulturarvets betydelse för en god bebyggd miljö – forskarnätverkKulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Ann Mari Westerlind
2005Arkeologi i massmediaKulturarvet i samhälletMitthögskolan
Stig Welinder
2005Immateriella kulturarvet i Norrlands inland/En etisk kulturarvsforskning? - Omprövningar av "vi" och "de andra" i en norrländsk kontext  Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Mikael Vallström
2005VisaVäg – visualisering av kulturmiljön i vägplanering Kulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Jerker Moström
2005Det demokratiska kulturarvet?Kulturarvet i samhälletLinköpings universitet
Tema Q
Annika Alzén
2005Arkeologi i förorten.Kulturarvet i samhälletSödertörns högskola
Arkeologi
Mats Burström
2005Arkeologi i skolanKulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
UV Syd
Anne Carlie
2005Ett världsarvs lokala verklighet: maktstrukturer och identitetsprocesser kring förvaltningen av det samiska kulturarvet inom Laponia.Kulturarvet i samhälletUppsala universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Hugh Beach
2005Makten över monumenten – restaurering av vasaslotten 1850-2000Kulturarvet i samhälletKungliga Tekniska Högskolan
Viktor Edman
2005Det dokumenterade kulturarvetKulturarvet i samhälletRiksantikvarieämbetet
Johan Hegardt
2005Förstudie: Kulturarv, mångfald och marknadsföringspraktikerKulturarvet i samhälletLunds universitet
Campus Helsingborg
Elisabeth Högdahl
2005Landskapens värden – från konkurrens om knappa resurser till kollektivt ansvarstagandeKulturarvet i samhälletStockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Anders Wästfeldt
2005Religiösa rum för islam. Metodutveckling genom institutionell samverkan inom kulturarvsområdetKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Eva Vikström
2005Att skapa rum för liv. En aspekt av svensk arkitekturutveckling 1950-1976Kulturhistorisk kunskapStockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
Lisbeth Söderqvist
2005Omhändertagandets historia. Om anstalter och institutioner som kulturarv.Kulturhistorisk kunskapJämtlands läns museum
Mikael Eivergård
2005Luckor att fyllaKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
UV Syd
Caroline Arcini
2005Rätten och rummet Kulturhistorisk kunskapGöteborgs universitet
Avdelningen för kulturvård
Eva Löfgren
2005Interiörrestaureringen i teori och praktik 1890-1964Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Hélène Svahn
2005Med trädgården som förebild - Alnarp som läromönster för skånsk landskapsidentitet Kulturhistorisk kunskapSveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för landskapsplanering
Kenneth Olwig
2005Från folkhem till bostadsakut. Aspekter på välfärdssamhällets kulturarv Kulturhistorisk kunskapJämtlands läns museum
Mikael Eivergård
2005Introduktion av slagfältsarkeologi i Skåne, steg IIKulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
UV Syd
Bo Knarrström
2005Nya stadsarkeologiska horisonter Kulturhistorisk kunskapRiksantikvarieämbetet
UV Syd
Johan Anund
2005Svensk orgelforskning och kulturmiljövårdens behovVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kathrin Hinrichs Degerblad
2005Byggnadsmåleri och restaurering. Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering Vård och konserveringKungliga Tekniska Högskolan
Arkitekturhistoria
Kerstin Karlsdotter Lyckman
2005Undersökning av unik färgprovssamlingVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Kate I.M. Tronner
2005Inhibitorer för omålat järn Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Åsa Norlander
2005Rengöring av arkeologiska metallföremål med hjälp av pulsad laserVård och konserveringStiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Yang Sook Koh
2005Behov av och metoder för omkonservering av arkeologiskt alunbehandlat träVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Karin Lindahl
2005Återdeponering av arkeologiska fynd - analys av fyndmaterial Vård och konserveringBohusläns museum
Thomas Bergstrand
2005Levande industriarv. Industrivårdens ideologi och praktik.Vård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Kunskapsavdelningen
Fredrik Linder
2005Ickeförstörande utvärderingsmetoder i fält för stenkonserveringVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Hélène Svahn
2005Morgondagens kulturobjekt. Pilotprojekt för bevarande av plastföremålVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Anders G. Nord
2005Museala torkmedelVård och konserveringRiksantikvarieämbetet
Antikvarisk-tekniska avdelningen
Emma Wikstad